Tư vấn tuyển sinh

Học phí Đại học Việt Nhật – ĐHQGHN năm 2022-2023

chương trình đào tạo

nhật bản học: Thitg Thitg Thitg Thitg Thitg Thitg Thim TựC, Tự NGhiên Cứu, Tự PHÁT TRIểN NăNG LựC BảN THN ể THÍCH ứNG VớI NHữNG BIế

Bạn đang xem: Học phí đại học việt nhật

Xem thêm: Học phí Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (VUFA) năm 2022 – 2023 là bao nhiêu

khoa học và kỹ thuật máy tính: người học ược cung cấp những kiến ​​​​thức, kỹ năng hiện ại và thực tiễn về thuề thuà họtín; Có khả năng ứng dụng các công nghệ và kỹt về pHần cứng, pHần mềm, phân tích dữ liệu dựa trên trí tí tiệ nhân tạo ể giải các bài toán về công được phát triển khả năng sáng tạo và tìm kiếm ứng dụng công nghệ cho sự phát triển bền vững của with người.

nông nghiệp thông minh và bền vững: người học ược trang bị kiến ​​thức nền tảng vững chắc vềc kho học nông nghiệp, kiến ​​thức liên nh vềc nh vềc nh vềc nh vềc nh vềc nghệ số vào chuỗi sản xuất nông nghiệp theo 03 hướng chuyên sâu về kỹ thuật canh tác nông nghiệp sinh thái, Ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong canh tác nông nghiệp theo phong cách nhật bản đặc biệt ứng dụng công nghệ số 4.0, tạo lập và quản trị doanh nghiệp nông nghiệp, nhằm đảm bảo phát triển nền nông nghiệp hài hòa với các giá trị sinh thái và nhân>

kỹ thuật xây dựng: chương trình đào tạo ngành kỹ thuật xây dựng ược xây dựng trên cơ sở liên ngành giữa Cáá , và công trình giao thông và đô thị. cùng với đó là sự kết hợp với các kiến ​​thức chung và cần thiết cho thế kỷ 21 nhằm hướng ến mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực choc xây dựng nước và ng thế giới trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 và xã hội 5.0.

Xem thêm: Học ngành Thiết kế vi mạch ở đâu thì tốt?

học phí năm học 2022-2023

các chương trình đào tạo ại học tại trường đhvn là chương trình đào tạo chất lượng cao ặc thù ơn vậy mức thu học phí. học phí với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2022 như sau:

Tham khảo: Nhân viên Chăm sóc Khách hàng học trường gì? thi khối nào?

  • học phí: 58,000,000 đồng/1 sinh viên/1 năm học (đóng theo từng học kỳ, mỗi học kỳ 29,000,000 đồng).
  • mức học phí trên không thay đổi trong toàn bộ khóa học nếu sinh viên học tập theo đúng kế hoạch đào tạo của trường.
  • mức học pHí trên chưa bao gồm lệ phí nhập học, pHí học lại, học cải thiện điểm và các khoản pHí kHác dị vụ gia tăng ngoài chương trình đ ạc do đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ. kế hoạch của trường.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button