Tư vấn tuyển sinh

Học Phí Đại Học Tây Bắc Cập Nhật Mới Nhất

học pHí ại học tây bắc thay ổi Tuỳ Theo Các Mã Ngành đào tạo của trường ại học tây bắc thông tin ược cập :

học phí Đại học tây bắc 2021 – 2022

giáo dục mầm non

Bạn đang xem: Học phí trường đại học tây bắc

major: 7140201

Tham khảo: Unilever tuyển dụng như thế nào? Các vị trí việc làm tốt

học phí: 290,000 đ/ tín chỉ

số tin chỉ:

giáo dục tiểu học

major: 7140202

Tham khảo: Unilever tuyển dụng như thế nào? Các vị trí việc làm tốt

học phí: 290,000 đ/ tín chỉ

số tin chỉ:

giáo dục chinh trị

major: 7140205

Tham khảo: Unilever tuyển dụng như thế nào? Các vị trí việc làm tốt

học phí: 290,000 đ/ tín chỉ

số tin chỉ:

giáo dục thể chất

major: 7140206

Tham khảo: Unilever tuyển dụng như thế nào? Các vị trí việc làm tốt

học phí: 290,000 đ/ tín chỉ

số tin chỉ:

sư phạm toán học

major: 7140209

Tham khảo: Unilever tuyển dụng như thế nào? Các vị trí việc làm tốt

học phí: 290,000 đ/ tín chỉ

số tin chỉ:

sư phạm tin học

major: 7140210

Tham khảo: Unilever tuyển dụng như thế nào? Các vị trí việc làm tốt

học phí: 290,000 đ/ tín chỉ

số tin chỉ:

sư phạm vật lý

major: 7140211

Tham khảo: Unilever tuyển dụng như thế nào? Các vị trí việc làm tốt

học phí: 290,000 đ/ tín chỉ

số tin chỉ:

sư phạm hóa học

major: 7140212

Tham khảo: Unilever tuyển dụng như thế nào? Các vị trí việc làm tốt

học phí: 290,000 đ/ tín chỉ

số tin chỉ:

sư phạm sinh học

major: 7140213

Tham khảo: Unilever tuyển dụng như thế nào? Các vị trí việc làm tốt

học phí: 290,000 đ/ tín chỉ

số tin chỉ:

sư phạm ngữ văn

major: 7140217

Tham khảo: Unilever tuyển dụng như thế nào? Các vị trí việc làm tốt

học phí: 290,000 đ/ tín chỉ

số tin chỉ:

sư phạm lịch sử

major: 7140218

Tham khảo: Unilever tuyển dụng như thế nào? Các vị trí việc làm tốt

học phí: 290,000 đ/ tín chỉ

số tin chỉ:

sư phạm Địa lý

major: 7140219

Tham khảo: Unilever tuyển dụng như thế nào? Các vị trí việc làm tốt

học phí: 290,000 đ/ tín chỉ

số tin chỉ:

sư phạm tiếng anh

major: 7140231

Tham khảo: Unilever tuyển dụng như thế nào? Các vị trí việc làm tốt

học phí: 290,000 đ/ tín chỉ

số tin chỉ:

quản trị kinh doanh

major: 7340101

Tham khảo: Unilever tuyển dụng như thế nào? Các vị trí việc làm tốt

học phí: 290,000 đ/ tín chỉ

số tin chỉ:

kế toán

major: 7340301

Tham khảo: Unilever tuyển dụng như thế nào? Các vị trí việc làm tốt

học phí: 290,000 đ/ tín chỉ

số tin chỉ:

can of công nghệ thông

major: 7480201

học phí: 345,000 đ/ tín chỉ

số tin chỉ:

chan nuoi

major: 7620105

Tham khảo: Unilever tuyển dụng như thế nào? Các vị trí việc làm tốt

học phí: 290,000 đ/ tín chỉ

số tin chỉ:

lam sinh

Tham khảo: Học phí trường Đại học Văn Lang 2022

major: 7620205

Tham khảo: Unilever tuyển dụng như thế nào? Các vị trí việc làm tốt

học phí: 290,000 đ/ tín chỉ

số tin chỉ:

nông học

major: 7620109

Tham khảo: Unilever tuyển dụng như thế nào? Các vị trí việc làm tốt

học phí: 290,000 đ/ tín chỉ

số tin chỉ:

quản lý tài nguyên rừng

major: 7620211

Tham khảo: Unilever tuyển dụng như thế nào? Các vị trí việc làm tốt

học phí: 290,000 đ/ tín chỉ

số tin chỉ:

quản lý tài nguyên và môi trường

major: 7850101

Tham khảo: Unilever tuyển dụng như thế nào? Các vị trí việc làm tốt

học phí: 290,000 đ/ tín chỉ

số tin chỉ:

quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

major: 7810103

Tham khảo: Unilever tuyển dụng như thế nào? Các vị trí việc làm tốt

học phí: 290,000 đ/ tín chỉ

số tin chỉ:

tài chính – ngân hàng

major: 7340201

Tham khảo: Unilever tuyển dụng như thế nào? Các vị trí việc làm tốt

học phí: 290,000 đ/ tín chỉ

số tin chỉ:

sinh học ứng dụng

major: 7420203

học phí: 345,000 đ/ tín chỉ

số tin chỉ:

bảo vệ thực vật

ma ngành: 7620112

học phí: 345,000 đ/ tín chỉ

số tin chỉ:

tóm tắt: trường Đại học tây bắc thông báo mức học phí mới nhất cho các chuyên ngành. mức học phí hệ đại học chính quy như sau:

  • học phí đối với các ngành như: ngành khoa học xã hội, kinh tế, nông lâm là 290,000 đ/ tín chỉ
  • học phí đối với các ngành như khoa học tự nhiên, công nghệ là 345.00 đ/ tín chỉ
  • mức học phí sinh viên phải đóng trong 1 kỳ, tháng hoặc 1 năm học phụ thuộc vào số tín chỉ mà sinh viên đăng kí trong kỳ học đó

    lời kết: trên đây là mức học phí của Đại học tây bắc mới nhất do kênh tuyển sinh 24h cập nhật.

    nội dung liên quan:

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button