Tư vấn tuyển sinh

Học phí Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây (MTU) năm 2022 – 2023

tìm hiểu về Đại học xây dựng miền tây (mtu). học phí trường Đại học xây dựng miền tây năm 2022 và dự kiến ​​mức học phí của trường năm 2023.

xem thêm:

Bạn đang xem: Học phí trường đại học xây dựng miền tây

 • trường Đại học quốc tế miền Đông học phí mới nhất năm học 2022 – 2023
 • trường Đại học tân tạo học phí năm học 2022 – 2023 là bao nhiêu?
 • Đại học võ trường toản học phí (vttu) năm học 2022 – 2023
 • mức học phí Đại học lao động xã hội năm 2022 – 2023
 • Đại học xây dựng miền tây là trường chuyên đào tạo về lĩnh vực xây dựng, kiến ​​​​trúc, và quy hoạch nổi tiếng tạt i nam vi. ƯợC đánh Giá Là Một Trong NHữNG TRườNG Top ầu Về Cung Cấp NGUồN NHâN LựC CHấT LượNG CAO CHO Sự PHÁT TRIểN KINH Tế – XÃ HộI CủA KHU VựC ồNG BằNG Sông Cửu Long. sau đây, là thông tin chi tiết về học phí trường Đại học xây dựng miền tây (mtu) mới nhất năm 2022 – 2023 mà jobtest muốn gửi đến bč>

  i. tìm hiểu về Đại học xây dựng miền tây (mtu)

  trường Đại học xây dựng miền tây (mtu) tiền thân là trường trung cấp xây dựng số 8 đặt tại huyện vị thanh, tỉnhang hậu gi. vào năm 2003, trường được nâng cấp và đổi tên thành trường cao đẳng xây dựng miền tây.

  sau nhiều lần ổi tên thì vào ngày 6/9/2011, thủ tướng chynh phủ đã ký công vĂn quyết ịnh chynh thức thành lập trường ại học xây dựng mii mii mii.

  ại học xây dựng miền tây là một trường ại học công lập, trực thuộc bộ xây dựng, là nơi đào tạo ra kỹ sư, cử nhân có trạ. hiện nay, trường xây dựng miền tây đã trở thành trường ại học hàng ầu về chất lượng đào tạo các nhóm ngành xây dựng, thiết kế của khu vực ồc ồc ồc ồ

  ii. dự kiến ​​​​mức học phí của Đại học xây dựng miền tây năm 2023

  MứC HọC PHÍ Dự KIếN DànH CHO NHữNG BạN SINH VI VIêN CHYNH QUY đANG THEO HọC TạI TRườNG đH XâY DựNG MIềN TâY NÓ Nă NC 2022 – 2023 CũNG ựC ướt ướt. tăng không qua 10% như các năm trước. ngoài mức học phí phải đóng, thì sinh viên cần nộp thêm một số phí bảo hiểm ví dụ như bảo hiểm thân thể, bảo hiểm and tế.

  tuy nhiên, đây chỉ là mức học phí dự kiến ​​​​và chưa có thông báo chính thức từ phía nhà trường. Jobtest sẽ cập nhật thông tin chynh thức trong khoảng thời gian ngắn nhất ể có thể hỗ trợ các bạn học sinh ưa ra quyết ịnh chọn trường và ngành phù hợi mình.

  iii. học phí trường Đh xây dựng miền tây năm 2022

  theo quy ịnh của nhà nước, các trrường ại học tự chủ vền ề tài chynh cũng như mức thu học pHí, tuy nhii mức học pHí chỉ ược tă đa 10% so so so so so tuy m.c.

  Tham khảo: Học phí Đại Học Sài Gòn mới nhất là bao nhiêu?

  ap dụng 2 tiêu chí trên thì mức học pHí dành Cho sinh viên hệi trà của trường ại học xây dựng miền tây năm 2022 cũng tăng 10% với năm 2011. cộc học học học học học học học học học học học học học nhà trường và số tín chỉ mà sinh viên đăng ký học.

  ối với những sinh viên Theo học ngành kỹt thìt mức học pHí cần pHải đong choc một học kỳ khi đĂng ký 15 tín chỉ vần.0 kho5.0 6,300,000 vnĐ nếu học 15 tín chỉ.

  ngoài ra, NHữNG Sinh Viên Theo Học tại trường còn ược hưởng các chynh Sách hỗ trợ, miễn giảm học pHí theo quy ịnh của nhà nước, chẳng hạn nhưc bổng choc choc sidg choc cho n. /p>

  iv. học phí trường Đh xây dựng miền tây năm 2021

  học phí trường đh xây dựng miền tây năm 2021 cũng tăng 10% so với học phí năm 2020 và mức học phí mỗi sinh viên cần đóng phụ thuộc vào ngành học và số sống thn đn đng thng thng thng thng thng thng thng thng thng thng thng thng thng thng cụ thể như sau:

  Đối với những sinh viên theo học khối ngành kỹ thuật, công trình, kiến ​​​​trúc: mức học phí sẽ là 378,000 vnĐ/tín chỉ. như vậy, số tiền sinh viên phải đóng cho một học khi đăng ký 15 tín chỉ rơi vào khoảng 5,600,000 vnđ, tương ương sẽ phảđi .01/.20 đóng

  ối với những sinh viên đĂng ký học khối ngành kế ton : số tiền cho một tínn chỉ là 313,000 vnđ/tín chỉ tương ương 4.700,000 vnđ/khi đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đng đn. và 9.400.00 vnĐ/năm.

  v. học phí trường Đại học xây dựng miền tây năm 2020

  mức học pHí trường đh xây dựng miền tây của các ngành ngành: kiến ​​trúc, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật cấp thoot nước, kỹ tuật môi trường, kỹ thu thị và công trình trong năm học 2020 là 344,000 vnĐ/tín chỉ, tương đương 5,160,000 vnĐ/học kỳ cho 15 tín chỉ. NăM 2020 NHữNG SINH VIêN THEO HọC NGàNH Kế TOÁS XâY DựNG, Kế TOÁN DOANH NGHIệP, Kế TOÁN Hành Chynh Công Thì sẽ PHảI đón MứC HọC PHÍ Là 4,275,000 vnđ/kh đ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ

  vi. học phí trường Đh xây dựng miền tây năm 2017

  học phí Đại học xây dựng miền tây 2017 được thu theo bậc đào tạo, nghĩa là tính theo hệ đại học và hệ cao đẳót c chunc t.y. cụ thể:

  • những sinh viên theo học hệ Đại học sẽ được tính mức học phí là: 290,000 vnĐ/tín chỉ, tương đương 8,700,000 vnĐ/n>ăm
  • những sinh viên theo học hệ cao đẳng sẽ được tính mức học phí là: 234,000 đồng/tín chỉ, tương đương 7,000,000 vnĐ/năm.
  • vii. các ngành và hệ Đào tạo tại trường Đh xây dựng miền tây

   Tham khảo: Học phí Trường Đại học Kiên Giang (KGU) năm 2022 – 2023 là bao nhiêu

   cũng như mọi năm, năm học 2022 – 2023 trường đh xây dựng miền tây cũng chào đón 1,650 thí sinh có nguyện vọng thi tuyển và xét tuy àn ệ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ sau đây, sẽ là chi tiết các ngành cũng như hệ đào tạo của nhà trường.

   1. hệ đào tạo tại trường mtu

   hiện no, trường Đại học xây dựng miền tây có 4 bậc hệ đào tạo cụ thể.

   • bậc Đại học: dành cho những thí sinh có nguyện vọng đăng ký chương trình đại học
   • bậc cao đẳng: dành cho những sinh viên không đủ điểm để xét tuyển vào hệ đại học
   • bậc trung cấp chuyên nghiệp: dành cho những sinh viên không đủ điểm xét tuyển vào hệ đại học và cao đẳng của trường
   • bậc trung cấp nghề: dành cho những thí sinh muốn theo học một nghề nhất định
   • 2. các ngành đào tạo tại trường mtu

    Đối với các ngành liên quan đến kỹ thuật thì nhà trường có 7 ngành bao gồm:

    • ngành kiến ​​​​trúc
    • ngành quy hoạch vùng đô thị
    • ngành kỹ thuật cấp thoát nước
    • ngành kỹ thuật môi trường
    • ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng
    • ngành công nghệ kỹ thuật giao thông
    • Đối với các ngành liên quan đến công việc kế toán, hiện nhà trường có 3 ngành chính:

     • kế toán xây dựng
     • kế toán doanh nghiệp
     • kế toán – hành chính công
     • ngoài ra, trường ại học xây dựng miền tây còn có 7 khoa và 1 bộ môn đó là: khoa khoa học cơ bản, khoa luận chính trị, khoa kiến ​​​​trÚc, khut, khut. khoa quy hoạch đô thị, khoa đào tạo nghề, khoa giáo dục thể chất và cuối cùng là bộ môn ngoại ngữ.

      như vậy, trên đy jobtest đã tổng hợp tất cả những nội dung liên quan ến học phí cũng như chuyên ngành đào tạo của trưiờng ፺. hy vọng, những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn trong việc lựa chọn trường ại học phù hợp với năng lực cũng như đu kiện chìn tài ch.

      Tham khảo: Học phí Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) năm 2022 – 2023 là bao nhiêu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button