Tư vấn tuyển sinh

Chính sách cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022

Chính sách cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022

chính sách cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022 (Ảnh minh họa)

1. chính sách cộng điểm ưu tien theo khu vực

– chính sách cộng điểm ưu tiên theo khu vực 1, 2, 3:

Bạn đang xem: Khu vực 2 nông thôn được cộng bao nhiêu điểm

+ khu vực 1 (kv1) là 0,75 điểm

+ khu vực 2 nông thôn (kv2-nt) là 0.5 điểm, khu vực 2 (kv2) là 0.25 điểm;

+ khu vực 3 (kv3) không được tính điểm ưu tiên.

strong đó:

căn cứ phụ lục i của quy chế, khu vực 1, 2, 3 theo chính sách cộng điểm ưu tiên được quy định như sau:

– khu vực 1 (kv1): các xã khu vực i, ii, iii và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 theo quy định của thủ tướng ch.h;

– khu vực 2 nông thôn (kv2-nt): các địa phương không thuộc kv1, kv2, kv3;

– khu vực 2 (kv2): các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương (trừ các xã thuộc kv1).;

Xem thêm: Ngành Văn học

– khu vực 3 (kv3): các quận nội thành của thành phố trực thuộc trung ương.

– khu vực tuyển sinh của mỗi thí sinh được xác định theo địa điểm trường mà thí sinh đã học lâu nhất trong thời gian hấp cpt cấp); nếu thời gian học (dài nhất) tại các khu vực tương đương đương nhau thì xác định theo khu vực của trường mà thí sinh theo học sau cùng;

– các trường hợp sau đây được hưởng ưu tiên khu vực theo nơi thường trú:

+ học sinh có nơi thường trú (trong thời gian học cấp thpt hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực iii và các xã có thôn ặc biẇt khóỻ dhăn vhà t. bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban dân tộc và thủ tướng chính phủ; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 (theo quyết định 135/qĐ-ttg ngày 7/99/31); các thôn, xã ặc biệt khó khăn tại các ịa bàn theo quy ịnh của thủ tướng chynh phủ nếu học cấp thpt (hoặc cấp) tại ịa điểm thuộc huy, thịt thấthhhhhhhhthhhththt ththt ththt tht tht tht tht tht tht tht tht tht tht thtt thtt thtt thtt thtt thtt thtt thtt ththt ththt ththt thtt thttht thuộc diện đặc biệt khó khăn.

+ quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nGhĩa vụ trong công an nhân dân ược cử đi dự tuyển, nếu đong quân từ 18 that thang trở lên tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đc ngũ, tùy theo khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn; nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại các khu vực có mức ưu tiên khác nhau thì hưởng ưu tiên theo khu vực có thời gian đóng quân dàn; nếu dưới 18 tháng thì hưởng ưu tiên khu vực theo nơi thường trú trước khi nhập ngũ;

– từ năm 2023, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp thpt (hoặc trung cấp) và mẻt năm>

2. chính sách cộng điểm ưu tiên theo đối tượng chính sách

– mức điểm ưu tiên áp dụng cho nhóm đối tượng Ưt1 là 2,0 điểm;

– mức điểm ưu tiên áp dụng cho nhóm đối tượng Ưt2 là 1,0 điểm;

trong đó, đối tượng chính sách thuộc nhóm Ưt1 và Ưt2 bao gồm:

– mức điểm ưu tiên cho những ối tượng chính sách khác (ược quy ịnh trong các văn bản phÁp luật hiện hành)

– thí sinh thuộc nhiều diện ối tượng chính sách ược hưởng điểm ưu tiên nêu trên chỉ ược tính một mức điểm ưu tiấ caot .

Tham khảo: Học gì ra làm Nhân viên kho? ứng tuyển khó hay dễ?

lưu ý:

– tất cả các mức điểm ưu tiên ược quy ịnh nêu trên tương ứng với tổng điểm 3 môn (trong tổp thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi/m.

trường hợp phương thức tuyển sinh sử dụng thang điểm khác thì mức điểm ưu tiên được quy đổi tương đương.

– từ năm 2023, điểm ưu tiên ối với thí sinh ạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy ổi về điểm thang 10 và tổng điể 3 mài) 3

Điểm ưu tiên = [(30 – tổng điểm đạt được)/7,5] x mức điểm ưu tiên (theo khu vực hoặc theo đối tượng chính>

)

với công thức này, thí sinh ạt từ 22.5 điểm trở lên thì điểm ưu tiên sẽ ược giảm dần ều cho ến khi điểm thi là 30 điểm thì đi

(căn cứ Điều 7 quy chế kèm theo thông tư 08/2022/tt-bgdĐt )

tang tư 08/2022/tt-bgdĐt có hiệu lực từ ngày 7/22/2022 thay thế tế tư 09/2020/tt-bgdĐt và thông tư 16/2021/tt-bgdĐt .

because of them:

>> Điểm chuẩn đại học năm 2022 sẽ tăng hay giảm? sau khi biết điểm thi tốt nghiệp thpt 2022 cần phải làm những gì?

như mai

Xem thêm: Học Ngành Ngôn Ngữ Hàn Quốc Ra Trường Làm Gì ?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button