Giải đáp cuộc sống

Phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha trong SPSS

kiểm định độ tin cậy thang đo cronbach’s alpha là gì và tại sao phải sử dụng đến nó? Trong nghiên cứu ịnh lượng, việc đo lường các nhân tố lớn sẽ rất khó khĂn và pHức tạp, không thể chỉ sử dụng nhữngog đo ơn giản nhiều câu hỏi quan sát để đo lường nhân tố) để hiểu rõ được tính chất của nhân tố lớn.

kiểm định độ tin cậy thang đo cronbach’s alpha là công cụ chúng ta cần. công cụ này sẽ giúp kiểm tra xem các biến quan sát của nhân tố mẹ (nhân tố a) có đáng tin cậy hay không, có tốt không. phép kiểm định này phản ánh mức độ tương quan chặt chẽ giữa các biến quan sát trong cùng 1 nhân tố. nó cho biết trong các biến quan sát của một nhân tố, biến nào đã đóng gop vào việc đo lường khái niệm nhân tố, biến nào không. Kết quả chronbach alpha nhân tố mẹ này.

Bạn đang xem: Kiểm định độ tin cậy

2. Đo lường độ tin cậy bằng hệ số cronbach’s alpha

Xem thêm: Bếp cải tiến – Giải pháp xanh thay thế bếp than tổ ong

trước tiên, chúng ta cần hiểu được khái niệm tính nhất quán nội bộ của một yếu tố. Tinh nhất quán nội bộ nghĩa là các biến quan sat tong một thanog đo pHải có sựng quan thuận chặt chẽt chẽ nhau, cùng giải thích choc một khái chronbach ‘alpha là một chỉt số đo lường tíng tíh nh nh như vậy, nếu một thang đo mà các biến quan sát có sự tương quan thuận càng chặt chẽ, thang đo đó càng có tính nhất quán cao, hệ sύ’s alpha cronsbach.

hệ số cronbach’s alpha có giá trị biến thiên trong đoạn [0,1]. MứC 0 NGHĩA Là Các Biến Quan Sold Trong NHóm Gần NHư KHông Có Một SựT Tương quan Nào, MứC 1 NGHĩA Là Các Biến Quan Sort Tương Quan Hoàn Hảo Với Nhau, Hai Mức 0 Và 1 Hiếm Ky t. MộT Số TRườNG HợP XUấT HIệN Hệ Số CRONBACH’S ALPHA âM VượT NGOàI đOạN GIớI HạN [0.1], lúc này that ếng ếng ếng ếng ếng ếng ếng, than, cant. ngược chiều nhau.

3. các tiêu chuẩn trong kiểm định độ tin cậy thang đo cronbach’s alpha

Tham khảo: Vì sao Facebook bị lỗi không vào được trên điện thoại, máy tính? 23 cách khắc phục siêu dễ

theo nunnally (1978), một thang đo tốt nên có độ tin cậy cronbach’s alpha từ 0.7 trở lên. HAIR Và CộNG Sự (2009) CũNG CHO RằNG, MộT THANG đO ảM BảO TINH ơN HướNG Và ạT ộ ộ ộ TIN CậY NêN ạT NGưỡNG CRONBACH ALPHA Từ 0.7 TRở Lênn, TUY NHIêN, VHÍA ALFA. alpha of hệ số cronbach càng cao thể hiện độ tin cậy của thang đo càng cao.

một chỉ số quan trọng khác đó là corrected item – total correlation. giá trị này biểu thị mối tương quan giữa từng biến quan sát với các biến còn lại trong thang đo. nếu biến quan sát có sự tương quan thuận càng mạnh với các biến khác trong thang đo, giá trị corrected item – total correlation càng cao, biến quan sát đó càng tốt. cristobal và cộng sự (2007) cho rằng, một thang đo tốt khi các biến quan sát có giá trị corrected item – total correlation từ 0.3 trở lên. như vậy, khi thực hiện kiểm định độ tin cậy cronbach’s alpha, biến quan sát có hệ số corrected item – total correlation nhỏ hơn 0.3, cần xem xét loại bỏ đtn quan. hệ số corrected item – total correlation càng cao, biến quan sát đó càng chất lượng.

4. hướng dẫn kiểm định độ tin cậy thang đo cronbach alpha trên spss

bên dưới sẽ là bài hướng dẫn phân tích cronbach alpha bằng video và hình ảnh. nếu bạn chỉ tập trung ngắn gọn vào thao tác, bạn vui lòng xem ở phần hướng dẫn hình ảnh ngay sau video.

Tham khảo: 60 câu chửi Tiếng Anh mà Tây chuyên dùng

> scale > reliability analysis…

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button