Giải đáp cuộc sống

Hồ Chí Minh

chủ tịch hồ chí minh (5/19/1890 – 9/02/1969)

hồ chí minh sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, lớn lên ở một địa phương có truyền thống anh dũng chống giặc xâmại. Sống Trong Hoàn Cảnh ất NướC Chìm dưới Ách đô Hộ Của Thực Dân Phap, Thời Niên Thiếu Và Thanh Niên Của Mình, Hồ Chí Minh đã Chứng kiến ​​nỗi khổ cực củc củc củc củc củc củ chí minh sớm có chí đuổi thực dân, giành độc lập cho đất nước, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

Bạn đang xem: Tên hồi nhỏ của bác hồ

với ý chí và quyết tâm đó, tháng 6/1911, hồ chí minh đã rời tổ quốc đi sang phương tây để tìm with đường giải phóng dân.

ngày 6/03/1911, nguyễn tất thành nhận thẻ nhân viên lên with tàu amiran latusơ tơrêvin với cái tên là văn ba. hai ngày sau, 05/6/1911 with tàu rời cảng nhà rồng đến pháp.

từ năm 1912 – 1917, dưới cái tên nguyễn tất thành, hồ chí minh ến nhiều nước ở châu á, châu âu, châu mỹ, châu phi, sốn vốn hoà mốn hoà m. qua thực tiễn, hồ chí minh cảm thông sâu sắc cuộc sống khổ cực của nhân dân lao động và các dân tộc thuộc địa cũng như nguyọn thiọn thi. hồ chí minh sớm nhận thức được cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân việt nam là một bộ phận trong cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới và tích cực hoạt động nhằm đoàn kết nhân dân các dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do.

cuối năm 1917, hồ chí minh từ anh trở lại pháp, hoạt động trong phong trào việt kiều và phong trào công nhân pháp.

nĂm 1919, lấy tên là nguyễn ái quốc, thay mặt những người việt nam yêu nước tại phap, hồ chí minh đã gửi tới hội nghị vécxây (versailles) là quyền tự do cho nhân dân dân dân dân dân p><p gia nhập quốc tế iii (quốc tế cộng sản), trở thành một trong những người sáng lập Đảng cộng sản pháp. từ một người yêu nước trở thành một người cộng sản, hồ chí minh khẳng ịnh: "muốn cứu nước và giải phong dân tộc, không có with ường nào khác with ường cc c c, v.

năm 1921, c cùng với một số người yêu nước của các thuộc ịa pháp, nguyễn ái quốc tham gia sáng lập hội liên hiệp các dân tộc. THÁNG 4/1922, HộI XUấT BảN BAO “NGườI C” CUEG KHổ ”(LE PARIA) NHằM đON KếT, Tổ CHứC Và HướNG DẫN PHONG TRàO ấU TRANTH GIảI PHONG DâN TộC ởC nhiều bài báo của nguyễn áic đã ược ưa vào tac pHẩm “bản aly chế ộc dân phap”, xuất bản tại năm 1925. đy là một công trì

tháng 6/1923, nguyễn Ái quốc từ pháp sang liên xô, làm việc tại quốc tế cộng sản. THANG 10/1923, TạI HộI NGHị QUốC Tế Nông dân lần thứ nhất, nguyễn ái quốc ược bầu vào hội ồng quốc tếng dân và ại biểu duy nhất c c công nôc tộng dân và ạ Tiếp đó Tham dự ại hội quốc tế cộng sản lần thứ v, ại hội quốc tế thanh niên lần thứ IV, ại hỏn hội quốc tốc tại các ại hội, nguyễn ái qốc kiên trìr trì vệ vệ

that 11/1924, với tư cach là uỷ viên ban phương đông quốc tếng sản và uỷ viên đoàn chủc tịch quốc tế nông dân, nguyễn Ái qốc ến quảng châu (trung. làm việc trong đoàn cố vấn bôrôđin của chính phủ liên xô bên cạnh chính phủ tôn dật tiên.

năm 1925, nguyễn ái quốc thành lập hội việt nam cach mạng Thanh niên, Trực tiếp mở lớp huấn luyện đào tạo can bộ cach mạng, ra tần báo “Truyền bá chủ việc thành lập ảng cộng sản việt nam.

tháng 5/1927, nguyễn ái quốc rời quảng châu đi mátxcơva (liên xô), sau đó đi bípclin (ức), đi brúcxen (bỉ), tham dự phiên họp mở rộnàn. đế quốc, sau đó đi Ý và từ đây về châu Á.

từ tháng 7/1928 ến tháng 11/1929, nguyễn ái quốc hoạt ộng trong phong trào việt kiều yêu nước ở xiêm (Thái lan), tiếp tục chuẩn b. p>

tháng 2/1930, nguyễn Ái quốc chủ trì hội nghị thành lập Đảng họp tại cửu long, thuộc hồng kông (trung quốc). hội nghị đã thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ vắn tắt của ảng cộng sản việt nam, ội ciền ciện phong nam.

tháng 6/1931, nguyễn Ái quốc bị chính quyền anh bắt giam tại hồng kông. Đầu năm 1933, nguyễn Ái quốc được trả tự do.

Tham khảo: PHNOM PENH – THỦ ĐÔ CỦA CAMPUCHIA, NƠI LÝ TƯỞNG ĐỂ KHÁM PHÁ ĐẤT NƯỚC NÀY

từmm 1934 ến nĂm 1938, nguyễn ái quốc nghiên cứu tại viện nghiên cứu các vấn ề dân tộc thuộc ềi tộc thuộc ỡi tỡi xva (tỻịa tỡc) kiên trì tục theo dõi, chỉ đạo phong trào cách mạng trong nước.

tháng 10/1938, người rời liên xô sang trung quốc, bắt liên lạc với tổ chức Đảng chuẩn bị về nước.

ngày 1/28/1941, nguyễn Ái quốc về nước sau hơn 30 năm xa tổ quốc.

that 5/1941, nguyễn ái quốc triệu tập hội nghị lần thứ viii ban chấp hành trung ương ảng, quyết ịnh ường lối cứu nước trong thời kỳi, thành lập ệt nam ệt nam ệt) , xây dựng căn cứ địa cách mạng.

tháng 8/1942, lấy tên là hồ chí minh, người ại diện cho mặt trận việt minh và phân hội việt nam thuộc hiệp hội quốc tếng xâm lược sang trung tìm sựm sên minh minh, cùc h mar động chống phát xít trên chiến trường thái bình dương. người bị chính quyền địa phương của tưởng giới thạch bắt giam trong các nhà lao của tỉnh quảng tây. trong thời gian một năm 14 ngày bị tù, người đã viết tập thơ “nhật ký trong tù” với 133 bài thơ chữ hán. tháng 9/1943, hồ chí minh được trả tự do.

tháng 9/1944, hồ chí minh trở về căn cứ cao bằng. tháng 12/1944, hồ chí minh chỉ thị thành lập Đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của quân đội nhân dân việt nam.

tháng 5/1945, hồ chí minh rời cao bằng về tân trào (tuyên quang). tại đây theo đề nghị của hồ chí minh, hội nghị toàn quốc của Đảng và Đại hội quốc dân đã họp quyết định nkh tổng. Đại hội quốc dân đã bầu ra uỷ ban giải phóng dân tộc việt nam (tức chính phủ lâm thời) do hồ chí minh làm chủ tịch.

tháng 8/1945, hồ chí minh cùng trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. Ngày 2/9/1945, tại quảng trường ba đình (hà nội), hồ chí minh ọc và và mắth lập nước việt nam dân chủ cộng hòa và và mắth lập nước việt nam dân chủ cộng handes tịch kiêm bộ trưởng bộ ngoại giao; tổ chức tổng tuyển cử tự do trong cả nước, bầu quốc hội và thông qua hiến pháp dân chủ đầu tiên của việt nam.

ngày 01/01/1946, chính phủ liên hiệp lâm thời được thành lập do hồ chí minh làm chủ tịch, kiêm bộ trưởng bộ ngoại giao.

tháng 01/1946, quốc hội khóa i đã bầu người làm chủ tịch nước việt nam dân chủ cộng hòa.

ngày 02/03/1946, chính phủ liên hiệp kháng chiến được thành lập do hồ chí minh làm chủ tịch.

Xem thêm: Cách viết ngày tháng năm trong tiếng Anh chuẩn nhất

ngày 01/11/1946, chủch tịch hồ chí minh ược quốc hội giao nhiệm vụ thành lập chynh pHủ mới do người làm chủ tịch nước kii trưởng bộ ngoại giao (from 11/1946 until 1947) p>

c cùng với trung ương ảng, chủ tịch hồ chí minh lãnh ạo toàn ảng, toàn quân, toàn dân việt nam phá tan âm mưu của ếc, giữ vững và củnhng cố

ngày 12/19/1946, người kêu gọi cả nước kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược, bảo vệ ộc lập, tựa tổc, bảào tri vệ vệ. /p>

tại Đại hội lần thứ ii của Đảng (1951), người được bầu làm chủ tịch ban chấp hành trung ương Đảng. dưới sự lãnh đạo của trung ương Đảng, đứng đầu là chủ tịch hồ chí minh, cuộc kháng chiến của nhân dân việt nam chống thực dân pháp xâm lược đã giành được thắng lợi to lớn, kết thúc bằng chiến thắng vĩ đại Điện biên phủ (5/7/1954).

sau khi miền bắc ược hoàn toàn giải pHONG (1955) TRUNG ươNG ảNG và chủch tịch hồ chí minh ề ra Hi nhiệm vụ chiến lược của cach mạng việt nam là tiến Xã hội ở miền bắc, ồng thời ấu tranh giải phony miền nam, thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành cach mạng dân tộc dân chủn nhân dân trong cả nước.

théng 10/1956, tại hội nghị trung ương mở rộng lần thứ x (khóa ii), chủ tịch hồ chí minh ược bầu làm chủ tịch ảng, kiêm làmợbí tẻ.

tại ại hội lần thứ iii của ảng (1960) đã nhất trí bầu lại chủ tịch hồ chí minh làm chủ tịch ban chấp hành trung ưƇng ẙng nam vim.

quốc hội khóa ii, khóa iii đã bầu người làm chủ tịch nước việt nam dân chủ cộng hòa.

năm 1964, đế quốc mỹ mở cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân đánh phá miền bắc việt nam. người động viên toàn thể nhân dân việt nam vượt mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm đánh thắng giặc mỹ xâm lược. người khẳng định: “chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. hà nội, hải phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân việt nam quyết không sợ! không có gì quí hơn độc lập, tự do! Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!”.

chủ tịch hồ chí minh mất ngày 02/9/1969, tại hà nội.

TRướC KHI QUA ờI, CHủ TịCH Hồ CHÍ MINH ể LạI CHO NHâN DâN VIệT NAM BảN DI CHÚC LịCH Sử, CăN DặN NHữNG VIệC ảNG Và nhân dân việt nam phải làm ể ể ể ể ể người viết: “điều mong mueốn cuối cùng của tôi là: toàn ảng, toàn dân ta đnàn kết pHấn ấu, xây dựng một nướt việt nam hoà bình, thống nhất ột ột ột ột àn àn àn àn ° vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

thực hiện di chúc của chủch tịch hồ chí minh, toàn dân việt nam đã đoàn kết một lòng đánh thắng cuộc chiến tranh pHá hoại bằng may bay b52 /1/1973, chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút ​​​​hết quân đội mỹ và chư hầu ra khỏi miền nam việt nam.

Mùa Xuân NĂm 1975, Với Chiến dịch hồ chí minh lịch sử, nhân dân việt nam đã Hoàn Thành sự nghiệp giải phong miền nam, thống nhất tổc, thực hi mong ướ ướ ướ ướ ướ ướ ướ ướ /p>

chủ tịch hồ chí minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa mác – lênin vào điều kiện cụ thể của việt nam, ề ường lối đung ắn ưa cach m mm mm ện ừn ến ến ến ến ến ừn ến ến người Sáng lập ra ảng Mácxít – lêninnít ở việt nam, sáng lập ra mặt trận dân tộc thống nhất việt nam, sáng lập ra các lực lượng vũ trang nhân dân việt nam và sáng lập ra nước việc việt việt tăng cường đoàn kết quốc tế. người là tấm gương sáng của tinh thần tập thể, ý thức tổ chức và đạo đức cách mạng.

chủ tịch hồ chí minh là người thầy vĩ ại của cách mạng việt nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và cảa củt tộc việt nam, một sĩn sĩt sộtt ộtt ạttttttttttttttttttttttttttt trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc

từ ngày 10/20 ến ngày 11/20/1987, trong khóa họp lần thứ 24 của tổ chức giáá dục, khoa học và văn hóa của liên hợp quỿđc (unith. quahnquac) 5, lấy năm 1990 nhân dịp kỷ nệm 100 năm ngày sinh chủch hồ chí minh, ể tôn vinh chủch tịch hồ chí minh là “anh hùng giải phonng dân tộc và nhà văn Hóa kiệt xuất tầt tầt namt namt nam vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi v. vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi ột. đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

ngày nay, Trong sự nghiệp ổi mới ất nước, hội nhập với thế giới, tưng hồ chí minh là tài sản tinh thần to lớn của ảng cộng sản việt nam và dân dân tộc việt việt vi nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của nhân dân việt nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Xem thêm: Cách fix và sửa lỗi Script Error trên máy tính thành công 100%

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button