Giải đáp cuộc sống

Công thức quãng đường vận tốc thời gian

công thức tính vận tốc quãng đường thời gian dễ hiểu

vận tốc là gì?

theo định nghĩa, vận tốc là một đại lượng để mô tả mức độ chuyển động nhanh hay chậm. do đó, vận tốc sẽ được xác định dựa trên quãng đường đường đi được trong một đơn vị thời gian. Đại lượng này sẽ được biểu diễn theo vectơ. Độ dài của vectơ sẽ cho ta biết tốc độ nhanh hoặc chậm của chuyển động. chiều vectơ hiển thị là chiều chuyển động.

như vậy, vận tốc là một đại lượng hữu hướng. các bạn cần phân biệt ược tốc ộ, một ại lượng vô hướng ơn thuần ược sử dụng ểể mô tả tính nhanh, chậm của mộn. tốc độ chính là độ lớn vectơ vận tốc.

Bạn đang xem: Thời gian bằng quãng đường chia vận tốc

hiểu đơn giản, vận tốc chỉ quãng đường vật di chuyển được trong một đơn vị thời gian s. Ộ lớn vận tốc sẽ cho ta biết ược mức ộ nhanh hoặc chậm của chuyển ộng và ược tính bằng ộộ dài của quãng ường đi ược trong một ơn vị thời gian.

bạn đang xem: công thức quãng đường vận tốc thời gian

công thức tính vận tốc quãng đường thời gian

trong chuyển động thẳng đều, vận tốc sẽ được tính theo công thức: v= s/t.

strong đó ta có:

 • v: vận tốc
 • s: quãng đường vật chuyển động được
 • t: thời gian để di chuyển hết quãng đường.
 • Áp dụng từ công thức tính vận tốc chúng ta có thể dễ dàng tính được 2 đại lượng quãng đường và thời gian.

  • khi biết được vận tốc, thời gian ta có công thức tính quãng đường: s= v*t.
  • khi biết được vận tốc, quãng đường ta có công thức tính thời gian: t=s/v.
  • Đơn vị vận tốc

   Đơn vị của vận tốc sẽ phụ thuộc theo Đơn vị độ dài và của thời gian. trong hệ thống đo lường si, ta có quãng đường được đo bằng mét, thời gian đo theo giây (s). vậy nên ta sẽ có đơn vị vận tốc là mét/ giây (m/s).

   bên cạnh đó, vận tốc còn có những ơn vị khác như km/ h/ .do đó trước khi giải quyết những bài toán liên ến vận tốn Ɲc, chúng ta Ƨc. đơn vị there is chưa.

   chú ý: cách để đổi đơn vị trong vật lý khá đơn giản mà bạn cần ghi nhớ như sau: 1m/s= 3.6 km/h; 1m/s= 3.6km/h

   vận tốc được sử dụng trong các trường hợp nào?

   vận tốc là đơn vị được sử dụng để đo nhanh hoặc chậm. vậy nên được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, hoạt động khác nhau trong cuộc sống. MộT Số TRườNG HợP điển Hình sửng vận tốc như: đo lường tốc ộ ộ của xe cộ, tốc ộ chạy there are tốc ộ di chuyển vạn vật trong ời sống …

   thông qua vận tốc sẽ phản ảnh trực tiếp được hiệu quả làm việc của các thiết bị, phương tiện và cả with người. vậy nên đại lượng này ngày càng được ứng dụng phổ biến và trở nên quen thuộc của rất nhiều người.

   vận tốc trung bình là gì? công thức tính

   ví dụ: một người đi từ a đến b với quãng đường là 3km và thời điểm đến nơi là 5h. sau đó người này nghỉ mệt một lúc và tiếp tục đi từ b về đến c lúc 8h với quãng đường là 9km.

   xét quãng đường bc, thì vận tốc trung bình của người này là v (tb) = (r-r0)/(t-t0) = (9 – 3)/ (8 – 5) = 2km/h

   từ khái niệm vận tốc là gì? chúng ta có thêm vận tốc trung bình. Đây cũng một trong những khái nhiệm được ứng dụng nhiều trong thực tế.

   vận tốc trung bình chính là vận tốc của vật bị thay đổi theo thời gian. trong một khoảng thời gian nhất định, vận tốc trung bình chính là thương giữa sự thay đổi vị trí trong thĻi gian đang xét với khoảng th gian. công thức tính vận tốc trung bình như sau:

   strong đó:

   so sanh vận tốc trung bình và tốc độ trung bình

   trên những khoảng thời gian khác nhau, vận tốc trung bình sẽ mang các giá trị khác nhau. vậy nên chúng ta cần phân biệt được vận tốc trung bình so với tốc độ trung bình. nhắc đến tốc độ chính là độ lớn vận tốc. tốc độ luôn là một with số không âm. trong khi đó, vận tốc còn thể hiểu được chiều chuyển động vậy nên đó có thể là một with số âm hoặc dương. cụ thể như sau:

   • vận tốc sẽ đặc trưng cho chiều, độ nhanh hoặc chậm của chuyển động tại thời điểm đó. vận tốc có thể mang giá trị âm hoặc dương. vận tốc trung bình trong một chu kỳ sẽ luôn bằng 0.
   • tốc độ đặc trưng cho độ nhanh hoặc chậm của chuyển động tại thời điểm đó. tốc độ trung bình luôn có giá trị dương và khác 0.
   • một số công thức tinh vận tốc liên quan khác

    vận tốc góc, công thức tính vận tốc góc

    vận tốc góc chuyển ộng quay của vật thể ược gọi là ại lượng vectơ ể ể ể thể hiện mức ộ thay ổi thời gian vị tríc vật và hướng của sự chuyểnể ộ ộ. Độ lớn vận tốc góc bằng với tốc độ góc và hướng vectơ vận tốc góc và được xác định quy tắc bàn tay phải.

    công thức tính vận tốc góc: ω=dθ/dt.

    trong đó, ω là kỳ hiệu véc tơ vận tốc góc.

    vận tốc tức thời là gì?

    vận tốc tức thời là ại lượng mô tả sự nhanh hoặc chậm và chiều chuyển ộng tại một thời điểm nào đó trên ƻờng cdiot. nếu vận tốc trung bình cho biết ược cái nhìn tổng quát về vận tốc vật trong một khoảng thời gian xác ịnh thì vận tốc tức thĻgi áhi sáp

    công thức tính vận tốc tức thời tại một thời điểm ta dựa theo vận tốc trung bình trong khoảng thời gian vô c cùng nhỏ ượī tinth tố.

    công thức toán học trên cho ta xác ịnh khi khoảng thời gian ược xét tiến dần ến 0 thì vận tốc trung bình dần tiến ến vận tốc tứi tối. giới hạn này sẽ đồng nghĩa đạo hàm của vị trí theo thời gian. công thức xác định vận tốc tức thời như sau:

    những bài tập, công thức liên quan đến vận tốc

    vận tốc là kiến ​​​​thức quan trọng trong các bộ môn khối khoa học tự nhiên (toán học, hóa học và vật lý). dưới đây sẽ là một số dạng bài tập công thức liên quan đến vận tốc chúng ta cần nắm rõ để vận dụng trong thễcƒc tiŰ.

    công thức tính vận tốc dòng nước

    chú ý: trong trường hợp vật chuyển động ngược dòng ta sẽ có thêm lực cản dòng nước. ngược lại khi chuyển động xuôi dòng có thêm vận tốc dòng nước. + các công thức cần nhớ như sau:

    • vận tốc xuôi dòng = vận tốc thực vật + vận tốc dòng nước
    • vận tốc ngược dòng = vận tốc thực vật – vận tốc dòng nước
    • như vậy tùy theo yêu cầu từng bài, ta sẽ có công thức tính vận tốc dòng nước khác nhau phụ thuộc vào chiều chuyển ĭộa vng c. strong đó,

     • vận tốc thực vật: vận tốc khi dòng nước yên lặng
     • trên cùng một quãng đường ta sẽ luôn có thời gian và vận tốc là hai đại lượng có tỉ lệ nghịch.
     • công thức tính vận tốc gió trong đường ống

      việc tính toán vận tốc gió trong đường ống rất quan trọng khi lắp đặt thông gió của kho lạnh hay các thiết bị điều hòa mợn hòt cách ph. bởi lẽ đây là yếu tố tác động trực tiếp tới vùng gió thổi ra từ bất kỳ một vị trí nào trong phòng.

      trong trường hợp vận tốc gió lớn hơn sẽ khiến cường độ trao đổi nhiệt ẩm tăng mạnh. khi đó người dùng sẽ cảm thấy mát hơn, da khô hơn trong cùng điều kiện về độ ẩm và nhiệt độ.

      nếu như nhiệt độ không khí thấp, vận tốc gió của đường ống qua lớn sẽ gây cảnh giác lạnh. vậy nên, tiêu chuẩn tính vận tốc gó trong ường ống sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như nhiệt ộộ gió, ộ ộm, cường ộộ lao ộng và cảng that

      công thức tính vận tốc truyền âm

      chúng ta sẽ áp dụng công thức tính vận tốc quãng đường thời gian. cụ thể như sau: v = s/t . strong đó:

      • v: vận tốc truyền âm, đơn vị m/s
      • s: quãng đường truyền âm, đơn vị m
      • t: thời gian truyền âm.
      • kiẾn thỨc cẦn nhỚ lỚp 6

       vẬt chuyỂn ĐỘng

       i.phấn 1:a.tính vận tốc:* công thức: v = s : t+ v : là vận tốc………………..đơn vị là : km/h+ s : là quãng đường……… .đơn vị là : km+ t : là thời gian……………… đơn vị là : giờ* lưu ý :- đơn vị tính.

       b.tính quãng đường:* công thức: s = v x t+ v : là vận tốc………………..đơn vị là : m/phút+ s : là quãng đường………….đơn vị là : m+ t : là thời gian……………… đơn vị là : phút* lưu ý :- đơn vị tính.

       c.tính thời gian:* công thức: t = s : v+ v : là vận tốc………………..đơn vị là : m/giây+ s : là quãng đường……….đơn vị là : m+ t : là thời gian………… đơn vị là : giây* lưu ý :- đơn vị tính.- thời gian xuất phát (khởi hành).- thời gian thực đi.- thẻt gian kc.

       ii.phấn 2:a.chuyển động cùng chiều:

       a.tính vận tốc:* công thức: v = s : t+ v : là vận tốc………………..đơn vị là : km/h+ s : là quãng đường………….đơn vị là : km+ t : là thời gian……………… đơn vị là : giờ* lưu ý :- đơn vị tính.- v gọi là hiệu vận tốc.- điều kiện v1 > v2.- S là khoảng cach giữa hai vật chuyển ộng.- t là thời gian: thời gian và thời điểm.+thời gian là đi từ a ến b hết bao nhiêu giờ.ví thời điểm là từ lúc xuất phát ến khi về đích làmấy giờ.ví dụ: t (xuất phát) + t (thực) (thời gian) = t (thời điểm) b.tinh quãng ường:* công thức: s = v x ts = (v1 – v2) x t+ v : là vận tốc………………..đơn vị là : m/phút+ s : là quãng đường………….đơn vị là : m+ t : là thời gian… ………… đơn vị là : phút* lưu ý :- đơn vị tính.- điều kiện v1 > v2.- v gọi là hiệu vận tốc.- s là khoảng cách giữa hai vật chuyển ộng.- t là thời gian: thời gian và thời điểm.+thời gian là đi tỿn bế a ế. t (kết thúc) – t (xuất phát) = t (thực) (thời gian) + thời điểm là từ lúc xuất phát ến khi về đích làmấy giờ.ví dụ: t (xuất (thằth) phát) + gian) = t(thời điểm)c.tính thời gian:* công thức: t = s : vt = s : (v1 – v2)+ v : là vận tốc…………..đơn vị là : m/ giây+ s : là quãng đường……….đơn vị là : m+ t : là thời gian……………… đơn vị là : giây* lưu ý :- đơn vị tính.- thời gian xuấởht phát. – Thời gian kết thúc.- điều kiện v1 & gt; v2.- v gọi là hiệu vận tốc.- s là khoảng cach giữa hai vật chuyển ộng.- t là thời gian: thời gian và thời đi từ a ến b hết bao nhiêm. t (kết thúc) – t (xuất phát) = t (thực) (thời gian) + thời điểm là từ lúc xuất phát ến khi về đích làmấy giờ.ví dụ: txuất phát (thời gian) = tthờm /p>

       b.chuyển động ngược chiều:

       a.tính vận tốc:* công thức: v = s : t+ v : là vận tốc………………..đơn vị là : km/h+ s : là quãng đường……….đơn vị là : km+ t : là thời gian……………… đơn vị là : giờ* lưu ý :- đơn vị tính.- v gọi là tổng vận tốc.- s là quãng đường.

       b.tính quãng đường:* công thức: s = v x ts = (v1 + v2) x t+ v : là vận tốc…………..đơn vị là : m/phút+ s : là quãng đường… …….đơn vị là : m+ t : là thời gian……………… đơn vị là : phút* lưu ý :- đơn vị tính.- v gọi là tổng vận tốc.- s là quãng đư>

       c.tính thời gian:* công thức: t = s : vt = s : (v1 + v2)+ v : là vận tốc…………..đơn vị là : m/giây+ s : là quãng đường……….đơn vị là : m+ t : là thời gian……………… đơn vị là : giây* lưu ý :- đơn vị tính.- thời gian xuất phát (khởi hành).- gian thĻi. – thời gian kết thúc.- v gọi là tổng vận tốc.- s là quãng đường.

       c.chuyển động trên dong nước:

       a.tính vận tốc xuôi dòng:* công thức: vxuôi dòng = vthực + vdòng

       b.tính vận tốc ngược dòng :* công thức: vngược dòng = vthực – vdòng

       + vận tốc dong nước :

       c.tính vận tốc dòng nước:* công thức:vdòng = (vxuôi dòng – vngược dòng) : 2

       Xem thêm: Nước hoa Sing và Nước hoa chính hãng có khác nhau không?

       d.tính vận tốc thực:* công thức:vthực = (vxuôi dòng + vngược dòng) : 2

       d.chuyển động của vật có chiều dài đáng kể:

       * lưu ý :- đơn vị tính.- trừ độ dài của vật chuyển động

       *.*lưu ý chung: -nếu trong lúc tính toán gặp những bài toác có kết quả là số thập pHân Tuần hoàn vôn hạn, tac cr thể ể ể ể bài toán ở dạng phân sốc hỗn số

       bai tập tính quãng đường

       bai 1:. chiếc ca nô đang di chuyển với vận tốc 15 km/h. tính quãng đường ca nô di chuyển trong thời gian 3 giờ.

       lời giải: dựa vào công thức tính quãng đường suy ra ca nô di chuyển trong thời gian 3 giờ là: s=15×3=45 (km).

       Đáp số: trong 3 giờ ca nô đi được 45 km.

       bài 2: xe máy di chuyển từ vị trí a lúc 8 giờ 20 phút, vận tốc 42 km/h, xe đi đến b vào 11h. xác độ dài quãng đường ab mà xe máy đi được?

       lời giải:

       thời gian xe máy di chuyển hết đoạn ab: 11-8h20’=2h40’ = 8/3 (8 phần 3)

       quãng đường ab sẽ là: 42 x 8/3 = 112 km.

       Đáp số bài này là 42 km.

       bài 3: một ô tô di chuyển từ vị trí a đến b với vận tốc 30 km/h. xác định quãng đường ab khi biết rằng thời gian từ b về a ít hơn thời gian đi từ a đến b 40 phút.

       lời giải: Ô tô đi từ a đến b rồi lại di chuyển từ b về a => quãng đường đi và về bằng nhau. quãng đường bằng nhau có thể suy ra vận tốc và thời gian tỉ lệ nghịch.

       tỉ số giữa vận tốc đi và vận tốc về đoạn đường ab:

       30 : 45 = 2/3.

       quãng đường bằng nhau nên có thể suy ra vận tốc và thời gian tỉ lệ nghịch. tỉ số thời gian đi và thời gian về bằng 3/2.

       thời gian đi từ a đến b là:

       40 x 3 = 120 (phút)

       quy đổi từ 120 phút = 2 giờ

       quãng đường ab:

       30 x 2 = 60 (km)

       bài 4: một chiếc ô tô di chuyển trên đường với vận tốc = 60 km/h, xe lên dốc 3 phút với vận tốc = 40 km/h. cho rằng ôtô chuyển động thẳng đều. hãy tính quãng đường ô tô dã đi được.

       lời giải:

       quãng đường 1: s1 = v1.t1 = 5 km

       quãng đường 2: s2 = v2.t2 = 2 km

       tổng: s = s1 + s2 = 7 km

       suy ra quãng đường ô tô đi được trong 2 đoạn đường là 7 km.

       bai tập tự làm:

       bài 1: trong cùng một thời gian ô tô đi từ a đến b và xe máy đi di chuyển ngược lại từ b đến a. sau thi gian 2 giờ ô tô và xe máy gặp nhau tại điểm c. cho biết vận tốc ô tô đạt được 60 km/h, vận tốc xe máy đạt được 40 km/h. hãy xác định quãng đường ab.

       (Đapán: 200 km)

       bai 2: Ô tô di chuyển trên quãng đường từ hà nội đến hải phòng, cho biết vận tốc ô tô đạt 54 km/h. Ô tô sau khi đi được 40 phút thì xe máy mới khởi hành từ hải phòng đến hà nội cho biết vận tốc 36 km/h. sau thời gian 1 giờ 10 phút xe máy mới gặp ô tô. hãy xác định quãng đường ab.

       (Đapán: 141 km)

       bài 3: xe đạp di chuyển quãng đườn từ a đến b vận tốc 15 km/h. xe máy di chuyển từ b về a với vận tốc 30 km/h. khi xe đạp đi quãng đường 10 km thì xe máy mới bắt đầu di chuyển. xe máy và xe đạp gặp nhau ở điểm cách b 45 km. hãy xác định quãng đường ab.

       (Đapán: 77.5 km)

       câu c5 trang 9 sgk vật lý 8: a) vận tốc của một ô tô là 36 km/h, của một người đi xe đạp là 10.8 km/h của một tau los 10 m/s. Điều đó cho biết gì?

       b) trong 3 chuyển động trên, chuyến động nào nhanh nhất, chậm nhất?

       ° lời giải:

       a) – vận tốc của một ô tô là 36 km/h cho biết trong một giờ, ô tô đi được 36km.

       – vận tốc của một người đi xe đạp là 10,8 km/h cho biết trong một giờ, người đi xe đạp đi được 10,8km.

       – vận tốc cùa một xe lửa là 10m/s: trong một giây, xe lửa đi được 10m.

       b) Để so sánh các chuyển động với nhau thì phải đối vận tốc của các chuyển động về cùng một đơn vị.

       – vận tốc ô tô là: v1 = 36 km/h = 36000m/3600s = 10 m/s

       – vận tốc của xe đạp là: v2 = 10.8 km/h = 10800m/3600s = 3 m/s

       – vận tốc của xe lửa là 10m/s.

       Xem thêm: Ngày độc thân (11/11) là gì? Nguồn gốc, ý nghĩa lễ độc thân

       → vậy chuyến động của xe lửa là nhanh nhất, người đi xe đạp là chậm nhất.

       câu c6 trang 10 sgk vật lý 8: một đoàn tàu trong thời gian 1,5 giờ đi được quãng đường dài 81 km. tính vận tốc của tàu ra km/h, m/s.

       ° lời giải:

       – Đáp số: s = 8(km).

       * câu c8 trang 10 sgk vật lý 8: một người đi bộ với vận tốc 4 km/h. tìm khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc biết thời gian cần để người đó đi từ nhà đến nơi làm việc là 30 phút.

       ° lời giải:

       – ta có: 30 phút = 0.5 giờ.

       – khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc bằng đúng quãng đường mà người đó đã đi trong 30 phút.

       ⇒ quãng đường người đó phải đi là: s = v.t = 4,0,5 = 2 (km).

       như vậy, với bài này các em cần nhớ ược công thức tính vận tốc là v = s/t từ đó có thể suy ra công thức tíh và công thc thc thnh thờc tính quãng ường s = v.t vric . Đồng thời các em cũng cần lưu ý đơn vị của vận tốc hợp pháp được tính là m/s hoặc km/h.

       ngoài ra, trong hàng hải, người ta còn dùng “nút” làm đơn vị đo vận tốc. nút là vận tốc của một chuyển động mỗi giờ đi được 1 hải lý. biết độ dài của 1 hải lý là 1,852km ta dễ dàng tính được nút ra km/h: 1 nút = 1,852 km/h = 0,514m/s.

       vận tốc của anh sáng là 300,000 km/s (3,108 m/s). trong vũ trụ, khoảng cách giữa các thiên thể rất lớn, vì vậy trong thiên văn người ta hay biểu thị những khoảng cách đó bằng “năm ánh ánh. năm ánh sáng là quãng đường ánh sáng truyền đi trong thời gian một năm.

       một năm ánh sáng ứng với khoảng cách bằng: 3.105.365.24.3600 = 9,4608.1012km.

       [strong đó v = 3,105 km/s; t = 365(ngày).24(giờ).3600(giây)]

       trong thiên văn người ta lấy tròn một năm ánh sáng bằng 1016m (10 triệu tỉ mét). thế mà khoảng cách từ trái đất tới ngôi sao gần (cận tinh – proxima centauri) nhất cũng lên tới gần 4,3 năm ánh sáng.

       sự khác biệt giữa vận tốc và tốc độ

       vẫn có rất nhiều người nhầm lẫn rằng vận tốc và tốc độ là một. tuy nhiên, thực chất thì hai khái niệm này thực sự rất khác biệt.

       nếu vận tốc là vectơ có hướng thì tốc độ lại là một đại lượng vô hướng. tốc độ là độ lớn của vận tốc. ví dụ, một xe máy chuyển động với vận tốc không đổi 40 km/h trên một đường tròn có tốc độ không đổi. khi đi hết một đường tròn thì tốc độ của nó vẫn là 20 km/h, nhưng vận tốc của nó là 0 vì nó đi về vị trí ban đpầu.

       bài tập ứng dụng công thức tính quãng đường

       câu 1: một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42.5 km/giờ. tính quãng đường đi được của ô tô.

       cách giải:

       quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ:

       42.5 × 4 = 170 (km)

       Đáp số: 170 km

       Để tính quãng đường ô tô đi được ta lấy quãng đường ô tô đi được trong 1 giờ hay vận tốc của ô tô nhân với gian đi.

       câu 2: một ca nô đi với vận tốc 15.2 km/giờ. tính quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ.

       cách giải:

       quãng đường đi được của ca no trong 3 giờ là:

       15.2 × 3 = 45.6 km

       Ap số: 45.6 km

       câu 3: một người đi xe đạp trong 15 phút với vận tốc 12.6 km/giờ. tính quãng đường đi được của người đó.

       cách giải:

       ta có thể đổi số đo thời gian sang đơn vị giờ và tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

       ta có 15 phút = 0.25 giờ

       quãng đường đi được của xe đạp là:

       12.6 × 0.25 = 3.15 (km)

       Đáp số: 3.15 (km)

       câu 4: một xe máy đi từ a lúc 8 giờ 20 phút với vận tốc 42 km/ giờ đến b lúc 11 giờ. tính độ dài của quãng đường ab.

       cách giải:

       tính thời gian xe máy đi từ a đến b = thời gian lúc đến b – thời gian đi từ a. tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

       thời gian đi của xe máy là:

       11 giờ – 8 giờ 20 phút = 2 giờ 40 phút

       2 giờ 40 phút = 8/3 giờ

       Độ dài quãng đường ab là: 42 x 8/3 = 112 (km)

       Ap số: 112 km

       Đăng bởi: thpt lê hồng phong

       chuyên mục: giáo dục

       Xem thêm: Chỉ số xét nghiệm MPV có ý nghĩa gì và được tiến hành

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button