Điểm chuẩn

Thông báo kết quả sơ tuyển Phương thức xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT Đợt 1 năm 2019


Notice: Undefined offset: 3 in /home/lifebetw/thongtintuyensinh247.edu.vn/wp-content/plugins/vncrawl/run.php on line 111

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo kết quả sơ tuyển năm 2019 các ngành trình độ đại học của Phương thức xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT đợt 1 – dành cho các Trường THPT đã ký kết với TDTU như sau:

1. Điểm đạt sơ tuyển phương thức xét theo kết quả học tập THPT đợt 1

Điểm xét tuyển được thực hiện theo đúng đề án tuyển sinh đại học năm 2019, được làm tròn đến 02 chữ số thập phân (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng)

TT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Điểm đạt sơ tuyển

CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN

01

7220201

Ngôn ngữ Anh

Văn, Toán, Anh x 2

34,0

02

7310630

Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành)

Văn, Toán, Anh, Sử

31,5

03

7310630Q

Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch)

Văn, Toán, Anh, Sử

31,5

04

7340101

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực)

Văn, Toán, Anh x 2

33,5

05

7340115

Marketing

Văn, Toán, Anh x 2

34,0

06

7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn)

Văn, Toán, Anh x 2

34,0

07

7340120

Kinh doanh quốc tế

Văn, Toán, Anh x 2

34,5

08

7340201

Tài chính – Ngân hàng

Văn, Anh, Toán x 2

33,0

09

7340301

Kế toán

Văn, Anh, Toán x 2

32,5

10

7380101

Luật

Văn, Toán, Anh, Sử

32,5

11

7720201

Dược học

Văn, Toán, Anh, Hóa

(học lực lớp 12 loại giỏi)

34,0

12

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

Văn, Toán, Anh x 2

32,0

13

7220204A

Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành: Trung – Anh)

Văn, Toán, Anh x 2

33,0

14

7420201

Công nghệ sinh học

Văn, Toán, Anh, Sinh

31,5

15

7520301

Kỹ thuật hóa học

Văn, Toán, Anh, Hóa

30,0

16

7480101

Khoa học máy tính

Văn, Toán, Anh, Lý

31,5

17

7480102

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Văn, Toán, Anh, Lý

31,0

18

7480103

Kỹ thuật phần mềm

Văn, Toán, Anh, Lý

32,0

19

7520201

Kỹ thuật điện

Văn, Toán, Anh, Lý

28,0

20

7520207

Kỹ thuật điện tử – viễn thông

Văn, Toán, Anh, Lý

28,0

21

7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Văn, Toán, Anh, Lý

28,0

22

7580201

Kỹ thuật xây dựng

Văn, Toán, Anh, Lý

28,0

23

7340408

Quan hệ lao động

Văn, Anh, Toán x 2

28,0

24

7810301

Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện)

Văn, Toán, Anh x 2

28,0

25

7810302

Golf

Văn, Toán, Anh x 2

28,0

26

7310301

Xã hội học

Văn, Toán, Anh, Sử

28,0

27

7760101

Công tác xã hội

Văn, Toán, Anh, Sử

28,0

28

7850201

Bảo hộ lao động

Văn, Toán, Anh, Hóa

28,0

29

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Văn, Toán, Anh, Hóa

28,0

30

7440301

Khoa học môi trường

Văn, Toán, Anh, Hóa

28,0

31

7460112

Toán ứng dụng

Văn, Toán, Anh, Lý

28,0

32

7460201

Thống kê

Văn, Toán, Anh, Lý

28,0

33

7580105

Quy hoạch vùng và đô thị

Văn, Toán, Anh, Lý

28,0

34

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Văn, Toán, Anh, Lý

28,0

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH – VIỆT

01

F7220201

Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt

Văn, Toán, Anh x 2

30,0

02

F7310630Q

Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt

Văn, Toán, Anh, Sử

28,0

03

F7340101

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt

Văn, Toán, Anh x 2

30,5

04

F7340115

Marketing – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt

Văn, Toán, Anh x 2

31,0

05

F7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt

Văn, Toán, Anh x 2

31,0

06

F7340120

Kinh doanh quốc tế – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt

Văn, Toán, Anh x 2

32,75

07

F7340201

Tài chính – Ngân hàng – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt

Văn, Anh, Toán x 2

30,0

08

F7340301

Kế toán – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt

Văn, Toán, Anh x 2

29,5

09

F7380101

Luật – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt

Văn, Toán, Anh, Sử

29,5

10

F7420201

Công nghệ sinh học – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt

Văn, Toán, Anh, Sinh

28,5

11

F7480101

Khoa học máy tính – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt

Văn, Toán, Anh, Lý

28,5

12

F7480103

Kỹ thuật phần mềm – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt

Văn, Toán, Anh, Lý

29,0

13

F7520201

Kỹ thuật điện – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt

Văn, Toán, Anh, Lý

28,0

14

F7520207

Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt

Văn, Toán, Anh, Lý

28,0

15

F7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt

Văn, Toán, Anh, Lý

28,0

16

F7580201

Kỹ thuật xây dựng – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt

Văn, Toán, Anh, Lý

28,0

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH

01

FA7220201

Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh

Văn, Toán, Anh x 2

28,0

02

FA7340115

Marketing – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh

Văn, Toán, Anh x 2

28,0

03

FA7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh

Văn, Toán, Anh x 2

28,0

04

FA7420201

Công nghệ sinh học – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh

Văn, Toán, Anh, Sinh

28,0

05

FA7480101

Khoa học máy tính – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh

Văn, Toán, Anh, Lý

28,0

06

FA7480103

Kỹ thuật phần mềm – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh

Văn, Toán, Anh, Lý

28,0

07

FA7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh

Văn, Toán, Anh, Lý

28,0

08

FA7580201

Kỹ thuật xây dựng – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh

Văn, Toán, Anh, Lý

28,0

09

FA7340301

Kế toán (chuyên ngành: Kế toán quốc tế) – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh

Văn, Toán, Anh x 2

28,0

CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ NHA TRANG

01

N7220201

Ngôn ngữ Anh – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Văn, Toán, Anh x 2

28,0

02

N7340115

Marketing – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Văn, Toán, Anh x 2

28,0

03

N7340101N

Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Văn, Toán, Anh x 2

28,0

04

N7340301

Kế toán – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Văn, Anh, Toán x 2

28,0

05

N7380101

Luật – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Văn, Toán, Anh, Sử

28,0

CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ BẢO LỘC

01

B7220201

Ngôn ngữ Anh – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc

Văn, Toán, Anh x 2

28,0

02

B7340101N

Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc

Văn, Toán, Anh x 2

28,0

03

B7380101

Luật – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc

Văn, Toán, Anh, Sử

28,0

04

B7310630Q

Việt Nam học, Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc

Văn, Toán, Anh, Sử

28,0

05

B7480103

Kỹ thuật phần mềm – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc

Văn, Toán, Anh, Lý

28,0

– Tra cứu kết quả sơ tuyển tại website: https://xettuyen.tdtu.edu.vn

– Trường hợp thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành năng khiếu (Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ họa) xem kết quả xét tuyển công bố từ 17h00 ngày 19/7/2018 tại website https://xettuyen.tdtu.edu.vn

– Thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình đại học chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh:

+ Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: thí sinh không nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 sẽ không được xét tuyển vào chương trình này

+ Đối với các ngành còn lại: thí sinh không nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 và không tham gia thi kiểm tra năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức sẽ không được xét tuyển vào chương trình này.

+ Trường hợp thí sinh dự thi có kết quả chưa đạt điều kiện đầu vào tiếng Anh nhưng đủ điểm sơ tuyển của chương trình, thí sinh có thể đăng ký tham gia Chương trình dự bị tiếng Anh (01 học kỳ hoặc 01 năm) để đảm bảo đầu vào tiếng Anh trước khi có quyết định nhập học chính thức.

+ Thí sinh đăng ký chương trình dự bị tiếng Anh trước ngày 14/7/2019 theo mẫu phiếu đăng ký (phiếu đính kèm)

2. Điều kiện trúng tuyển và xác nhận trúng tuyển nhập học

Thí sinh đạt điều kiện sơ tuyển được xét đủ điều kiện trúng tuyển khi:

– Có kết quả tốt nghiệp THPT năm 2019;

– Từ ngày 20/7/2019 đến 22/7/2019, thí sinh trúng tuyển đăng nhập vào website: https://xettuyen.tdtu.edu.vn bằng tài khoản đã được cấp để “Xác nhận nhập học” nếu thí sinh có nguyện vọng nhập học vào TDTU.

– Từ ngày 23/7/2019 đến 17h00 ngày 28/7/2019, thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2019; bản photo công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; mang theo bản chính học bạ THPT để đối chiếu; nhận Thư mời nhập học và làm thủ tục nhập học trực tiếp tại TDTU

– Thí sinh nộp bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2019 trực tiếp hoặc gửi bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đại học (A005), Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. Hồ Chí Minh.

Trường đại học Tôn Đức Thắng xác minh kết quả học tập THPT khi thí sinh làm thủ tục nhập học. Nếu kết quả học tập không đúng với dữ liệu tuyển sinh trong hồ sơ xét tuyển của thí sinh đã khai báo trên hệ thống xét tuyển, thí sinh sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

3. Nhận Thư mời nhập học

– Thí sinh nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2019 trực tiếp tại Trường: Thí sinh được nhận ngay Thư mời nhập học

– Thí sinh nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2019 qua đường bưu điện: Thí sinh đến làm thủ tục nhập học sẽ nhận Thư mời nhập học

Nhằm tạo điều kiện cho thí sinh không phải di chuyển nhiều lần, khi đến nhận Thư mời nhập học, thí sinh có thể làm thủ tục nhập học (nếu có nhu cầu và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nhập học)

4. Thời gian làm thủ tục nhập học

– Từ ngày 23/07/2019 đến ngày 28/07/2019: Thí sinh làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (cơ sở Quận 7) hoặc tại các cơ sở Nha Trang, Bảo Lộc của Trường.

– Thủ tục nhập học: thí sinh xem trên website https://admission.tdtu.edu.vn từ ngày 19/7/2019 hoặc xem thông tin mặt sau Thư mời nhập học.

Nếu có thắc mắc thí sinh vui lòng liên hệ số điện thoại hỗ trợ tuyển sinh: 19002024

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button