Thông Tin Tuyển Sinh Đại học Tôn Đức Thắng Năm 2021

  là một trường đại học được thành lập vào năm 1997, Trường hoạt động theo cơ chế trường đại học công lập tự chủ tài chính và hiện trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG NĂM 2021

 Năm 2021 Đại học Tôn Đức Thắng dự kiến tuyển 6.500 chỉ tiêu ở 40 chuyên ngành chương trình đại trà, 17 ngành chất lượng cao, 12 ngành học bằng tiếng Anh. Tổng chỉ tiêu bao gồm cho cả 11 ngành chương trình học hai năm đầu tại cơ sở (Nha Trang, Khánh Hoà và Bảo Lộc, Lâm Đồng) và 13 ngành chương trình du học luân chuyển campus.

Phạm Vi Tuyển Sinh

–  tất cả các thí sinh trong cả nước.

Đối Tượng Tuyển Sinh

-Các thí sinh đã tốt nghiệp THPT và thí sinh tham gia kỳ thi THPT năm 2021. Thí sinh xét tuyển căn cứ vào kết quả 3 môn thi THPT Quốc gia , ứng với các khối xét tuyển từng ngành học của Trường.

-Thí sinh đã tốt nghiệp THPT các năm và thí sinh xét tuyển theo điểm học bạ THPT các năm.

– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

Phương Thức Tuyển Sinh

Nhà trường xét tuyển theo 4 phương thức:

PHƯƠNG THỨC 1:

Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT.

  • ĐỢT 1: Dành cho học sinh các trường THPT đã ký kết hợp tác với trường.

– Xét tuyển theo kết quả học tập của 05 học kỳ THPT (trừ học kỳ 2 lớp 12)dành cho học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT và tốt nghiệp THPT trong năm 2021 tại các trường THPT đã ký kết hợp tác với trường về hướng nghiệp, đào tạo và phát triển khoa học công nghệ .

Đối với chương trình tiêu chuẩn, chất lượng cao và chương trình học 2 năm tại cơ sở: Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 05 học kỳ của các môn trong tổ hợp xét tuyển.

Đối với chương trình   bằng tiếng Anh, xét tuyển 05 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ.

– Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến: dự kiến từ 05/04 – 25/05/2021

  • ĐỢT 2: Dành cho học sinh tác trường THPT toàn quốc.

– Xét tuyển theo kết quả học tập 06 học kỳ THPT dành cho học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT và tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tất cả các trường THPT trong cả nước. 

Đối với chương trình tiêu chuẩn, chất lượng cao và chương trình học 2 năm tại cơ sở, Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 06 học kỳ của các môn trong tổ hợp xét tuyển;

Đối với chương trình đại học bằng tiếng Anh, xét tuyển 06 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ.

  • Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến:dự kiến từ 01/06 – 10/07/2021.

ĐỢT 3: Dành cho thí sinh THPT cả nước đăng ký xét tuyển chương trình Đại học bằng tiếng Anh , chương trình 2 năm đầu tại cơ sở.

– Xét tuyển theo kết quả học tập 06 học kỳ THPT dành cho học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT và tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tất cả các trường THPT trong cả nước đăng ký xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh, chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở.

– Đối với chương trình học 2 năm tại cơ sở, điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 06 học kỳ của các môn trong tổ hợp xét tuyển

– Đối với chương trình đại học bằng tiếng Anh, xét tuyển 06 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ.

  • Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến: dự kiến từ 19/07/2021

PHƯƠNG THỨC 2: 

Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

– Theo quy định của Bộ GD & ĐT.

PHƯƠNG THỨC 3: 

Ưu tiên xét tuyển theo quy định của trường.

ĐỐI TƯỢNG 1: Thí sinh thuộc các trường THPT chuyên trên cả nước; một số trường trọng điểm tại TPHCM.

ĐỢT 1: Thời gian đăng ký 05/04 – 25/05/2021. Thí sinh các trường chuyên và một số trường trọng điểm tại TPHCM đã ký kết với TDTU hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2021, tốt nghiệp THPT năm 2021 đăng ký ưu tiên xét tuyển theo 05HK.

– Nguyên tắc ưu tiên xét tuyển: TDTU xét tuyển theo “Điểm xét tuyển” từ cao xuống thấp.

ĐỢT 2: Thời gian đăng ký 01/06 – 10/07/2021. Thí sinh các trường chuyên trên cả nước và một số trường trọng điểm tại TPHCM hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2021, tốt nghiệp THPT năm 2021 đăng ký ưu tiên xét tuyển theo 06HK.

  • Thí sinh thuộc đối tượng 1,2 – đợt 1,2 đăng ký ưu tiên xét tuyển các ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Kiến trúc, tổ hợp có môn năng khiếu của ngành Golf, Quản lý thể dục thể thao, Quy hoạch vùng và đô thị phải dự thi bổ sung môn năng khiếu tương ứng với tổ hợp xét tuyển đăng ký để đủ điều kiện môn xét tuyển.

ĐỐI TƯỢNG 2: Thí sinh đạt một trong các thành tích học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh/thành phố năm 2021, đạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, học sinh giỏi 3 năm lớp 10, 11, 12.

– Thí sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2021, tốt nghiệp THPT năm 2021 được cộng điểm ưu tiên theo thành tích học sinh giỏi.

Học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2021  
Giải nhất 4,0
Giải nhì 3,5
Giải ba 3,0
Giải khuyến khích 2,5
Học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố năm 2021  
Giải nhất 2,0
Giải nhì 1,5
Giải ba 1,0
Giải khuyến khích 0,5
Học sinh đạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia  
Giải nhất 2,0
Giải nhì 1,5
Giải ba 1,0
Giải khuyến khích 0,5
Học sinh giỏi cả 3 năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 (xét theo 5HK) 0,5
Học sinh giỏi cả 3 năm lớp 10, 11 và lớp 12 (xét theo 6HK)

ĐỢT 1: Thời gian đăng ký 05/04 – 25/05/2021 dành cho thí sinh các trường THPT đã ký kết với TDTU xét theo điểm 05HK.

ĐỢT 2: Thời gian đăng ký 01/06 – 10/07/2021: dành cho thí sinh tất cả các trường THPT đã ký kết với TDTU xét theo điểm 06HK.

  • Thí sinh thuộc đối tượng 1,2 – đợt 1,2 đăng ký ưu tiên xét tuyển các ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Kiến trúc, tổ hợp có môn năng khiếu của ngành Golf, Quản lý thể dục thể thao, Quy hoạch vùng và đô thị phải dự thi bổ sung môn năng khiếu tương ứng với tổ hợp xét tuyển đăng ký để đủ điều kiện môn xét tuyển.

ĐỐI TƯỢNG 3: Thí sinh có chứng chỉ IELTS ≥ 5.0 (hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương) còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 01/10/2021 xét tuyển thẳng vào chương trình đại học bằng tiếng Anh, hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2021 và tốt nghiệp THPT năm 2021.

ĐỢT 1: Thời gian đăng ký 05/04 – 25/05/2021: dành cho thí sinh các trường THPT đã ký kết với TDTU xét theo điểm 05HK có Điểm xét tuyển đối tượng 3 – đợt 1 (ĐXT ĐT3-1) ≥ 27,00.

Trong đó, ĐXT ĐT3-1 (thang 40 điểm) được tính theo công thức:

ĐXT ĐT3-1  = 0,4*ĐXT05HK + 0,6*4* Điểm phiên theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế + điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có);

ĐXT05HK = (ĐTBHK1 L10 + ĐTBHK2 L10 + ĐTBHK1 L11 + ĐTBHK2 L11 + ĐTBHK1 L12)*4/5 + Điểm ưu tiên trường THPT (nếu có).

ĐỢT 2: Thời gian đăng ký 01/06 – 10/07/2021: dành cho thí sinh tất cả các trường THPT trên cả nước xét theo điểm 06HK có điểm xét tuyển đối tượng 3 – đợt 2 (ĐXT ĐT3-2) ≥ 27,00.

Trong đó, ĐXT ĐT3-2 (thang 40 điểm) được tính theo công thức:

ĐXT ĐT3-2 = 0,4* ĐXT06HK  + 0,6* 4* Điểm phiên theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế + điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có);

ĐXT06HK = (ĐTBHK1 L10 +ĐTBHK2 L10 + ĐTBHK1 L11 + ĐTBHK2 L11 + ĐTBHK1 L12 + ĐTBHK2 L12)*2/3 + Điểm ưu tiên trường THPT (nếu có).

ĐỢT 3: Thời gian đăng ký 19/07/2021: dành cho thí sinh tất cả các trường THPT trên cả nước xét theo điểm 06HK có điểm xét tuyển đối tượng 3 – đợt 3 (ĐXT ĐT3-3) ≥ 27,00.

Trong đó, ĐXT ĐT3-3 (thang 40 điểm) được tính theo công thức:

– ĐXT ĐT3-3 = 0,4* ĐXT06HK  + 0,6*4* Điểm phiên theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế + điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có);

– ĐXT06HK = (ĐTBHK1 L10 +ĐTBHK2 L10 + ĐTBHK1 L11 + ĐTBHK2 L11 + ĐTBHK1 L12 + ĐTBHK2 L12)*2/3 + Điểm ưu tiên trường THPT (nếu có).

ĐỐI TƯỢNG 4: Thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài xét ưu tiên tuyển thẳng vào chương trình đại học bằng tiếng Anh

– Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2021 trở về trước tại các nước sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh: có xác nhận đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam Điểm trung bình năm lớp 12 ≥ 6.5.

– Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2021 trở về trước tại các nước không sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh: có xác nhận đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam; có chứng chỉ tiếng Anh IELTS ≥ 5.0 (hoặc chứng chỉ quốc tế khác tương đương quy định tại đây: File 16) còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 01/10/2021 hoặc đạt kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức (trừ ngành Ngôn ngữ Anh chỉ nhận chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS ≥ 5.0 còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 01/10/2021); Điểm trung bình năm lớp 12 ≥ 6.5.

  • Đợt xét tuyển:

– Đợt 1: dự kiến 05/04 – 25/05/2021.

– Đợt 2: dự kiến 01/06 – 10/07/2021.

– Đợt 3: dự kiến từ 19/07/2021.

ĐỐI TƯỢNG 5: Thí sinh học chương trình quốc tế tại các trường quốc tế ở Việt Nam ưu tiên xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh

– Hoàn thành chương trình lớp 12 và tốt nghiệp THPT 2021 (có xác nhận đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam nếu bằng tốt nghiệp THPT do nước ngoài cấp), có chứng chỉ tiếng Anh IELTS ≥ 5.0 còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 01/10/2021 hoặc đạt kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh (trừ ngành Ngôn ngữ Anh chỉ nhận chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS ≥ 5.0 còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 01/10/2021)

– Có Điểm trung bình từng học kỳ (HK1,2 L10; HK1,2 L11; HK1 L12) ≥ 6.5 (đợt 1), xét tuyển vào các chương trình đại học bằng tiếng Anh.

– Có Điểm trung bình từng học kỳ (HK1,2 L10; HK1,2 L11; HK1,2 L12) ≥ 6.5 (đợt 2, 3), xét tuyển vào các chương trình đại học bằng tiếng Anh.

  • Đợt xét tuyển:

+ Đợt 1: dự kiến 05/04 – 25/05/2021.

+ Đợt 2: dự kiến 01/06 – 10/07/2021.

+ Đợt 3: dự kiến từ 19/07/2021.

ĐỐI TƯỢNG 5: Thí sinh có chứng chỉ SAT, A-Level, IB, ACT xét ưu tiên tuyển thẳng vào chương trình đại học bằng tiếng Anh:

– Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2021 trở về trước (có xác nhận đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam), có các chứng chỉ SAT, A-Level, IB, ACT còn giá trị sử dụng tính đến ngày 01/10/2021; Đồng thời đạt các điều kiện ngưỡng điểm cho từng loại chứng chỉ như sau: SAT (≥ 1440/2400 hoặc ≥ 960/1600), A-Level (điểm mỗi môn thi theo 3 môn trong tổ hợp ≥ C(E-A*)), IB (≥ 24/42), ACT (≥ 21/36)

  • Đợt xét tuyển:

+ Đợt 1: dự kiến 05/04 – 25/05/2021.

+ Đợt 2: dự kiến 01/06 – 10/07/2021.

+ Đợt 3: dự kiến từ 19/07/2021.

PHƯƠNG THỨC 4:

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của bộ GD&ĐT.

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

– Tùy theo tình hình thực tế (số lượng hồ sơ dự tuyển theo từng phương thức trong các phương thức xét tuyển), Nhà trường điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển giữa các phương thức, hoặc chỉ tiêu các ngành trong cùng nhóm ngành, công bố kết quả trúng tuyển cho từng phương thức để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho thí sinh.

– Thí sinh được công bố trúng tuyển ở phương thức 1 và phương thức 3 chỉ được công nhận trúng tuyển chính thức khi đã có Bằng (hoặc quyết định) tốt nghiệp THPT hợp lệ.

Chuyên Ngành Đào Tạo trường Đại Học Tôn Đức Thắng

Chương trình tiêu chuẩn

Chuyên Ngành  Mã Ngành
Thiết kế công nghiệp 7210402
Thiết kế đồ họa 7210403
Thiết kế thời trang 7210404
Thiết kế nội thất 7580108
Ngôn ngữ Anh 7220201
Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204
Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành: Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) 7810301
Golf 7810302
7340301
7340120
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) 7340101
7340115
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) 7340101N
Tài chính – Ngân hàng 7340201
Quan hệ lao động (Chuyên ngành: Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành: Hành vi tổ chức) 7340408
Luật 7380101
Xã hội học 7310301
Công tác xã hội 7760101
Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Lữ hành) 7310630
Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) 7310630Q
Việt Nam học (Chuyên ngành: Việt ngữ học và Văn hóa xã hội Việt Nam) 7310630V
Bảo hộ lao động 7850201
Khoa học môi trường (Chuyên ngành Công nghệ môi trường, Quản lý tài nguyên thiên nhiên) 7440301
Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành: Cấp thoát nước và môi trường nước) 7510406
Toán ứng dụng 7460112
Thống kê 7460201
7480101
7480102
7480103
Kỹ thuật hóa học 7520301
Công nghệ sinh học 7420201
Kiến trúc 7580101
Quy hoạch vùng và đô thị 7580105
7580201
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205
Kỹ thuật điện 7520201
Kỹ thuật điện tử – viễn thông 7520207
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216
Kỹ thuật cơ điện tử 7520114
7720201

Chương trình chất lượng cao

– Là chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Việt, trong đó có một số học phần chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh. Còn được gọi tắt là Chương trình giáo dục chất lượng cao.

– Chương trình được xây dựng với phương pháp giáo dục đặc biệt, đào tạo người học đạt chuẩn đầu ra cao hơn chương trình tiêu chuẩn về kỹ năng tiếng Anh, kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn, các chứng chỉ nghề quốc gia /quốc tế…  

Chuyên Ngành Mã ngành
Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao F7220201
Kế toán – Chất lượng cao F7340301
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) F7340101
Marketing – Chất lượng cao F7340115
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) F7340101N
Kinh doanh quốc tế – Chất lượng cao F7340120
Tài chính – Ngân hàng – Chất lượng cao F7340201
Luật – Chất lượng cao F7380101
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) F7310630Q
Công nghệ sinh học – Chất lượng cao F7420201
Khoa học máy tính – Chất lượng cao F7480101
Kỹ thuật phần mềm – Chất lượng cao F7480103
Kỹ thuật xây dựng – Chất lượng cao F7580201
Kỹ thuật điện – Chất lượng cao F7520201
Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chất lượng cao F7520207
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chất lượng cao F7520216
Thiết kế đồ họa – Chất lượng cao F7210403

Chương trình đại học bằng tiếng Anh

– Là chương trình chất lượng cao giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh nhằm đào tạo công dân toàn cầu; có thể làm việc hoặc học tập lên cao hơn trên toàn thế giới ngay sau khi tốt nghiệp. 

– Yêu cầu về tiếng Anh đầu vào: Thí sinh nước ngoài ở các nước có ngôn ngữ chính là tiếng Anh không yêu cầu Chứng chỉ tiếng Anh đầu vào quốc tế.

– Thí sinh Việt Nam và thí sinh ở các nước không có ngôn ngữ chính là tiếng Anh: phải có Chứng chỉ IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương; hoặc phải dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa bằng Hệ thống đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế của TDTU để được xác nhận đủ điều kiện tiếng Anh theo học chương trình (trừ Ngành ngôn ngữ Anh phải có chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tương đương).

– Nếu tiếng Anh chưa đạt các chuẩn trên, nhưng người học vẫn muốn học chương trình này, thì phải chấp nhận “chỉ được công nhận trúng tuyển”, nhưng chưa có quyết định nhập học và phải tham gia học bổ túc tiếng Anh tại TDTU cho đến khi đạt trình độ tương đương chuẩn nói trên để được “quyết định nhập học và công nhận là sinh viên”. Thời gian bổ túc là 1 học kỳ hoặc 1 năm học.

– Sau thời gian học chương trình tiếng Anh tăng cường, nếu vẫn chưa đạt chuẩn tiếng Anh IELTS 5.0 hoặc tương đương; người học có thể thôi học hoặc có thể xin chuyển sang các chương trình chất lượng cao, chương trình tiêu chuẩn (nếu vẫn bảo đảm được các tiêu chí tuyển sinh đầu vào tương ứng của các ngành/chương trình này).

– Trường hợp số lượng học viên nhập học đủ điều kiện học chính thức ít hơn sĩ số tối thiểu để mở lớp, người học được tư vấn để bảo lưu kết quả tuyển sinh, hoặc chuyển qua các ngành/chương trình khác (nếu đáp ứng được tiêu chí tuyển đầu vào của ngành/chương trình đó).

Chuyên Ngành Mã ngành
Marketing FA7340115
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) FA7340101N
Kinh doanh quốc tế FA7340120
Ngôn ngữ Anh FA7220201
Công nghệ sinh học FA7420201
Khoa học máy tính FA7480101
FA7480103
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa FA7520216
Kỹ thuật xây dựng FA7580201
Kế toán (chuyên ngành Kế toán quốc tế) FA7340301
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) FA7310630Q
Tài chính ngân hàng FA7340201

Chương trình học 2 năm đầu cơ sở Nha Trang

– Sinh viên nhập học chương trình này sẽ học 2 năm đầu tại Đại học Tôn Đức Thắng Cơ sở Nha Trang 2 năm cuối về học tại Cơ sở Tân Phong Tp. Hồ Chí Minh.

Chuyên Ngành Mã ngành
Ngôn ngữ Anh N7220201
Marketing  N7340115
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) N7340101N
Kế toán N7340301
Luật N7380101
Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) N7310630
Kỹ thuật phần mềm N7480103

Chương trình học 2 năm đầu cơ sở Bảo Lộc

Sinh viên nhập học chương trình này sẽ học 2 năm đầu tại Đại học Tôn Đức Thắng Cơ sở Bảo Lộc 2 năm cuối về học tại Cơ sở Tân Phong Tp. Hồ Chí Minh.

Chuyên Ngành Mã ngành
Ngôn ngữ Anh B7220201
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) B7310630Q
Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) B7420201
Kỹ thuật phần mềm B7480103

Chương trình giáo dục bậc Đại học hình thức du học luân chuẩn Campus

Chuyên Ngành Mã ngành
Quản lý du lịch và giải trí (song bằng 2+2) – Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ quốc gia Penghu (Đài Loan) K7310630Q
Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) – Chương trình liên kết Đại học kinh tế Praha (Cộng Hòa Séc) K7340101
Quản trị nhà hàng khách sạn (song bằng 2,5+1,5) – Chương trình liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) K7340101N
Quản trị kinh doanh quốc tế (đơn bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) K7340120
Tài chính (song bằng 2+2) – Chương trình liên kết Đại học Fengchia (Đài Loan) K7340201
Tài chính (đơn bằng 3+1) -Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) K7340201S
Kế toán (song bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) K7340301
Khoa học máy tính & công nghệ tin học (đơn bằng 2+2) – Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan); Đại học kỹ thuật Ostrava (Cộng hòa Czech) K7480101
Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) – Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) K7520201
Kỹ thuật xây dựng (song bằng 2+2)- Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) K7580201
Công nghệ thông tin (song bằng 2+2) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) K7480101L
Tài chính và kiểm soát (song bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) K7340201X
Kỹ thuật cơ điện tử (song bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học quốc gia Pukyong (Hàn Quốc) (Dự kiến tuyển sinh 2021) K7520103

Lưu ý:

-Tùy theo tình hình thực tế (số lượng hồ sơ dự tuyển theo từng phương thức trong các phương thức xét tuyển), Nhà trường điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển giữa các phương thức, hoặc chỉ tiêu các ngành trong cùng nhóm ngành, công bố kết quả trúng tuyển cho từng phương thức để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho thí sinh.

-Thí sinh được công bố trúng tuyển ở phương thức 1 và phương thức 3 chỉ được công nhận trúng tuyển chính thức khi đã có Bằng (hoặc quyết định) tốt nghiệp THPT hợp lệ.

Lệ phí xét tuyển – thi tuyển của trường đại hoc tôn đức thắng         

– Nhà Trường thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

– Lệ phí xét tuyển theo kết quả thi THPT QG là : theo qui định của Bộ GD&ĐT.

– Lệ phí xét tuyển theo kết quả học tập THPT QG là: 30.000 đồng/lần xét tuyển.

– Lệ phí thi bài thi đánh giá năng lực TDTU là : 100.000 đồng/bài thi.

– Lệ phí thi môn năng khiếu là : 300.000 đồng/hồ sơ thi.

 Học phí dự kiến với sinh viên chính quy của trường đại hoc tôn đức thắng

– Học phí bình quân được thực hiện theo đúng  Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng chính phủ (tuy nhiên học phí tuyển sinh bình quân khoảng 17,2 triệu đồng/năm; riêng ngành dược học phí bình quân năm nhất khoảng 19 triệu đồng/năm)

🚩

PL

Bài viết liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *