Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Mã trường: ANS Nhằm mục tiêu đáp ứng đủ nguồn nhân lực cho ngành công an nhân dân, ban tuyển sinh trường đại học an ninh nhân dân nội dung cụ thể như sau:

I/ Đối tượng tuyển sinh

– Thí sinh Nam, nữ trong cả nước

– Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp THPT Quốc gia.

– Đối tượng tuyển cao học:

+ Giáo viên trong các trường Công an nhân dân có chức danh từ trợ giảng, giáo viên trung cấp chuyên nghiệp trở lên hoặc giáo viên có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi trở lên, đúng ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành dự thi;

+ Cán bộ quản lý giáo dục trong các trường Công an nhân dân;

+ Cán bộ có chức danh chuyên viên, trợ lý công tác tham mưu, nghiên cứu khoa học;

+ Lãnh đạo cấp đội trở lên thuộc Công an các đơn vị, địa phương; các chức danh theo quy định phải có trình độ thạc sĩ.

Chú ý: Người dự tuyển không quá 45 tuổi.

– Đối tượng dự tuyển nghiên cứu sinh:

+ Giáo viên trong các trường Công an nhân dân có chức danh từ giảng viên, giáo viên chính chuyên nghiệp trở lên;

+ Cán bộ quản lý giáo dục trong các trường Công an nhân dân;

+ Cán bộ có chức danh chuyên viên, trợ lý công tác tham mưu, nghiên cứu khoa học;

+ Cán bộ quy hoạch lãnh đạo từ cấp phòng trở lên thuộc Công an các đơn vị, địa phương; các chức danh phải có trình độ tiến sĩ theo quy định.

Chú ý: Người dự tuyển không quá 50 tuổi.

II/ Khu vực tuyển sinh

– tuyển sinh trên toàn quốc.

III/ Điều kiện tuyển  sinh

– Thí sinh đã qua vòng sơ tuyển

– Đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định của bộ  giáo dục và đào tạo và bộ công an

– Điều kiện đối tượng ưu tiên và khhu vực ưu tiên theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo.

🚩  

Bài viết liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *