Giải đáp cuộc sống

Thời gian thử việc tiếng Anh là gì?

thực tế hiện nay, khi tham gia vào quan hệ lao ộng thì người lao ộng thường pHải trải qua thời gian thử việc, đy ược coi là giai sử dụng lao động.

thời gian thử việc tiếng anh là gì? chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn đọc những nội dung liên quan đến vấn đề này thông qua bài viết thời gian thử việc tiếg anh?

thời gian thử việc tiếng anh là gì?

trong tiếng anh thời gian thử việc là trial period. cách phát âm: /prəˈbeɪʃnri ˈpɪərɪəd/.

Bạn đang xem: Thử việc tiếng anh

hợp đồng thử việc tiếng anh là test contract. theo đó: A probationary contract is an agreement between an employer and an employee on jobs, probationary time, the rights and obligations of both parties during the probationary period.

thời gian thử việc là bao lâu?

theo quy định của bộ luật lao động 2019 thì thử việc được quy định như sau:

theo như quy ịnh trên thì người sử dụng lao ộng và người lao ộng có thểha thuận nội thg thử việc trong hợp ồng lao ộng hoặc thuặc th. tuy nhiên đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng thì không áp dụng thử việc.

nếu người lao động và người sử dụng lao động ký kết hợp đồng thử việc thì nội dung hợp đồng gồm những dungsp:

+ tên, ịa chỉ của người sử dụng lao ộng và họ tên, chức danh của người giao kết hợp ồng lao ộng bên phía người sụo dụng lao;

Tham khảo: Biển số xe 53 có ý nghĩa gì? số 49 53 là gì? Có xấu không?

+ Họ Tên, Ngày Tháng NĂm Sinh, Giới Tinh, Nơi Cư Trú, Số Thẻ Căc Côc Công Dân, Chứng Minh Nhân Dân Hoặc Hộ Chiếu của người giao kết hợp ồng lao ộ ộ >

+ thời gian thử việc

+ công việc và địa điểm làm việc;

+ mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

+ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

+ trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

về thời gian thử việc ược quy ịnh tại điều 25 bộ lột lao ộng 2019 như sau: thời gian thử vệc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức ộ lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện sau đây:

+ không quá 180 ngày ối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy ịnh của luật doanh nghiệp, luật lýn lý, sửng vốn nhà nhc ầc ầu ưu ưu ưu ưu ư >

+ không qua 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

+ không qua 30 ngày ối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình ộộ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuận việt;

+ không qua 06 ngày làm việc đối với công việc khác.

Tham khảo: Mệnh kim đeo đá màu gì? Loại đá phong thủy phù hợp

như vậy, thời gian thử vệc dựa vào tínnh chất và mức ộc tạp của công việc nhưng chỉc ược thử vệc một lần ối với một công việc và ảm bi đn đn đn đ

người lao động được hưởng các quyền lợi gì trong thời gian thử việc?

người lao động trong thời gian thử việc sẽ được hưởng các quyền như sau:

+ lương thử việc

theo điều 26 bộ luật lao động 2019 thì lương thử việc được quy định như sau:

do đó, trong thời gian thử việc, người lao động được trả ít nhất 85% mức lương của công việc mà người đó làm thử.

+ về thời gian làm việc: Theo điều 105 và điều 107 bộ lột lao ộng 2019 thì người lao ộng trong thời gian thử việc ược ảm bảo v ềi gian làm vi ệc bình ờ giờ/tuần và thời gian làm thêm giờ không vượt quá mức quy định

+ thời giờ nGhỉ ngơi: điều 64 NGHị ịNH 145/2020/Nđ-CP thì người lao ộng thử việc ược ảm bảo về thời gian nghỉ giữa ca: ít nhất 30 pH ú, tục ny. 45 phút liên tục nếu làm việc ban đêm (làm việc theo ca liên tục từ 06 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ được lc vip vào).

+ nGhĩ lễ tết và nGhĩ hằng năm: nếu như thời gian thửc viếp tục làm việc choc người sửng dụng sau thời gian nghỉ tết thì ược tint hưởng pHÉLIC Trong cac dịp dịp Lễ

+ bảo hiểm xã hội: Theo quy ịnh của phac lật thì bảo hiểm xã hội bắt buộc ối với người lao ộng ký hợp ồng lao ộng có thời hạn từ 01 Tháng Trởn. như đã trình bày ở trên thử việc người lao ộng sẽ có thể ký hợp ồng thử việc hoặc ký hợp ồng lao ộng có quy ịnh vời thiề thai. vì vậy, nếu ký hợp đồng lao động trong đó có quy định về thử việc thì người lao động sẽ được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội, còn trong trường hợp ký hợp đồng thử việc thì người lao động không được đóng bảo hiểm xã hội.

trên đây là nội dung bài viết về thời gian thử việc tiếng anh là gì? nếu có bất kỳ thắc mắc về vấn đề này bạn đọc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Xem thêm: Xe biển xanh là gì? Đối tượng được sử dụng xe biển xanh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button