Điểm chuẩn

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2019 *******

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TP, HỒ CHÍ MINH

Mã trường: CM3

Địa chỉ:

+ Cơ sở 1: Số 182, Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

+ Cơ sở 2: Đường Liên phường, P.Phước Long B, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028).38303590

Website: www.cdsptw-tphcm.vn

1. Đối tượng tuyển sinh

Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT)

Lưu ý: Người đã tốt nghiệp THPT các năm trước có thể nộp học bạ THPT để lấy kết quả các môn văn hóa hoặc chỉ đăng ký các môn thi phục vụ cho xét tuyển cao đẳng tại các Hội đồng thi THPT Quốc gia năm 2019 theo tổ hợp môn xét tuyển của ngành đăng ký.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)

Năm 2019, Trường thực hiện tuyển sinh theo 2 phương thức:

Phương thức 1: Xét tuyển từ kết quả học tập bậc THPT (học bạ) và từ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019, cụ thể như sau:

+ Đối với ngành Giáo dục công dân: Xét tuyển từ kết quả học tập học bạ THPT (dự kiến 50% tổng chỉ tiêu) và từ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 (dự kiến 50% tổng chỉ tiêu).

+ Đối với ngành Sư phạm Tiếng Anh: Chỉ xét tuyển từ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019.

STT

Tên ngành

Mã ngành

Tỷ lệ xét tuyển/chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

Từ học bạ THPT

Từ KQ thi THPT QG

1

Giáo dục công dân

51140204

50%

50%

Tổ hợp 1: Văn, Sử , Địa

Tổ hợp 2: Văn , Toán , Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Văn, Sử, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Văn, Toán, GDCD

2

Sư phạm Tiếng Anh

51140231

0

100%

Văn , Toán , Tiếng Anh

(Môn Tiếng Anh hệ số 2)

Phương thức 2: Kết hợp xét tuyển từ kết quả học tập bậc THPT (học bạ), từ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 và môn Năng khiếu do Trường tổ chức thi. (đối với ngành Giáo dục Mầm Non, Giáo dục Đặc biệt, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật.Trường Xét tuyển đợt 1 chỉ lấy điểm thi năng khiếu do trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương TpHCM tổ chức thi. Các đợt xét tuyển sau – nhà trường sẽ thông báo sau)

Các môn xét tuyển, môn thi Năng khiếu từng ngành cụ thể như sau:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Tỷ lệ xét tuyển/chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

Từ học bạ THPT

Từ KQ thi THPT QG

Kết quả môn từ thi THPT QG (hoặc từ học bạ THPT)

Trường tổ chức thi các môn năng khiếu

1

Giáo dục Mầm non

51140201

20%

80%

Văn, Toán

Năng khiếu

(Hát, Đọc diễn cảm)

2

Giáo dục Đặc biệt

51140203

10%

90%

Văn, Toán

Năng khiếu

(Hát, Đọc diễn cảm)

3

Sư phạm Âm nhạc

51140221

50%

50%

Văn

– Thanh nhạc

– Nhạc cụ

4

Sư phạm Mỹ thuật

51140222

50%

50%

Văn

– Hình họa

– Trang trí

(Trường có Hướng dẫn thi các môn Năng khiếu trên Website: www.cdsptw-tphcm.vn)

Đối với trường hợp xét tuyển sử dụng kết quả từ học bạ THPT: Là điểm trung bình của môn học (có trong tổ hợp môn xét tuyển) trong năm học lớp 12.

* Thủ tục, hồ sơ đăng ký và lịch thi các môn Năng khiếu: Thông báo trên Website của Trường

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

– Tổng chỉ tiêu: Cao đẳng các ngành Đào tạo Giáo viên (sư phạm): 580

– Chỉ tiêu theo ngành:

STT

Tên ngành

Chỉ tiêu

STT

Tên ngành

Chỉ tiêu

1

Giáo dục Mầm non

400

4

Sư phạm Mỹ thuật

20

2

Giáo dục Đặc biệt

45

5

Sư phạm Tiếng Anh

45

3

Sư phạm Âm nhạc

30

6

Giáo dục công dân

40

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

2.5.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Thí sinh đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả từ học bạ THPT:

+ Ngành Sư phạm Mỹ thuật, Sư phạm Âm nhạc: Điểm trung bình cộng xét tuyển tối thiểu 5,0 và học lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên.

+ Các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Công dân: Điểm trung bình cộng xét tuyển tối thiểu 6,5 và học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.

Thí sinh đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019:

Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Điểm các môn Năng khiếu (nếu có): ≥ 5,00.

2.5.2. Điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

– Có đầy đủ hồ sơ theo quy chế tuyển sinh do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định;

– Đối với ngành Giáo dục Mầm Non, Giáo dục Đặc biệt, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật thí sinh cần phải đáp ứng yêu cầu về điểm thi Năng khiếu ≥ 5,00.

– Điểm trúng tuyển sẽ do Hội đồng tuyển sinh quy định trên cơ sở căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển theo tỷ lệ và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển…

– Mã trường: CM3

– Tổ hợp môn xét tuyển, môn chính và chỉ tiêu xét tuyển:

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

(Môn chính được nhân hệ số 2)

Môn chính

Chỉ tiêu

Nhóm ngành I. Đào tạo giáo viên

Trình độ Cao đẳng Sư phạm

580

Giáo dục Mầm non

51140201

Văn, Toán, Năng khiếu

(Hát, Đọc diễn cảm)

400

Giáo dục Đặc biệt

51140203

Văn, Toán, Năng khiếu

(Hát, Đọc diễn cảm)

45

Sư phạm Âm nhạc

51140221

Văn, Năng khiếu

(Thanh nhạc, Nhạc cụ)

30

Sư phạm Mỹ thuật

51140222

Văn, Năng khiếu

(Hình họa, Trang trí)

20

Sư phạm Tiếng Anh

51140231

Văn , Toán , Tiếng Anh

Tiếng Anh

45

Giáo dục công dân

51140204

– Văn, Sử , Địa

– Văn , Toán , Tiếng Anh

– Văn, Sử, Tiếng Anh

– Văn, Toán, GD công dân

40

Các yêu cầu cụ thể sẽ được Trường quy định và thông báo qua Thông báo tuyển sinh, cập nhật trên Website của Trường.

7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo…

– Thời gian, hình thức nhận ĐKXT của các đợt xét tuyển: Theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Tổ hợp môn thi đối với từng ngành đào tạo: Xem mục 2.6

– Thời gian tổ chức thi Năng khiếu (dự kiến):

+ Đợt 1: Ngày 10, 11 tháng 7 năm 2019

+ Đợt 2: Ngày 15, 16 tháng 8 năm 2019 (nếu có)

Trường sẽ có quy định và thông báo riêng qua Thông báo tuyển sinh, cập nhật trên Website của Trường.

8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;…

Thực hiện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển…

Thực hiện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính.

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có): Thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước

11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm

11.1. Tuyển sinh bổ sung đợt 1: Từ 19/8/2019 đến 24/8/2019

11.2. Tuyển sinh bổ sung đợt 2: Từ 26/8/2019 đến 31/8/2019

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button