Tư vấn tuyển sinh

Các trường đại học rục rịch tăng học phí

các trrường ại học công lập trên ịa bàn thành phố dự kiến ​​tăng mức học pHí cho khóa tuyển Sinh năm 2022-2023 Theo nghị ịnh 81/2021/nđ-cp ngày 27-202121 CAFTY 2221 CACIA 2221 quy ịnh về cơ chế thu, quản lý học phí ối với cơ sở giáo dục thuộc hệc hệng giáo dục quốc dân và chynh Sách miễn, giảm học pHí, hỗ trợ trợ trợc chi giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Theo đó, mức trần học pHí ối với các chương trình đào tạo ại trình ội ại học tại các cơ sở gián dục công lập tự bảo ượm kinhhhhhhh chi thu ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ áp dụng theo khối ngành, chuyên ngành đào tạo. cụ thể, học phí khối ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên là 12.5 triệu đồng/năm (tăng 2.7 triệu đồng); khối ngành nghệ thuật là 12 triệu đồng/năm (tăng 0.3 triệu đồng); khối ngành kinh doanh và quản lý, pháp luật là 12.5 triệu đồng/năm (tăng 2.7 triệu đồng); khối ngành khoa học sự sống, khoa học tự nhiên 13.5 triệu đồng/năm (tăng 0.8 triệu đồng); khối ngành toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật 14.5 triệu đồng/năm (tăng 2.8 triệu đồng); khối ngành and dược 24.5 triệu đồng/năm (tăng 10.2 triệu đồng); các khối ngành sức khỏe khác 18.5 triệu đồng/năm (tăng 4.2 triệu đồng); khối ngành nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội 12 triệu đồng/năm (tăng 2,2 triệu đồng).

Bạn đang xem: Trường đại học kinh tế đà nẵng học phí

Tham khảo: Sinh viên ngành điện năng nên học thêm gì ạ?

theo cach tính mới này, mức học pHí của các cơ sở giáo dục ại học chưa tự chủa của 7 khối ngành tăng từ 3 – 10.2 triệu ồng/nĂm, Tùy từng khối ng ốnh. Với cơ sở giáo dục ại học công lập tự bảo ảm chi thường xuyên (tự chủ), mức học phí ược xác ịnh tối đa bằng 2 lần mức trầc học phí với ca sở sở sở sở sở sở s Với cơ sở giáo dục ại học công lập tự bảo ảm chi thường xuyên và chi ầu tư (tự chủ hoàn toàn), mức học phí ược xác ịnh tối đa bằng 2.5 lần mức ttr. /p>

thực hiện nghị ịnh 81/2021/nđ-cp, các trường ại học công lập trên ịa bàn thành phố xây dựng lộ trình học phí từ năm 22-20 họ3. NăM HọC 2021-2022, HọC PHÍ TạI TRườNG ạI HọC (đH) KINH Tế, đH đà NẵNG Có BA BA MứC 12.5 TRIệU ồNG/NăM, 16.5 TRIệU ồNG/NÓ 19.5 TRIệU ồU ồ .5 triệu ồng/năm và 19.5 triệu ồu ồng/năm, 16.5 triệu ồng/năm và 19.5 triệu ồu ồng/năm, 16.5 triệu ồng/năm và 19.5 triồuệu . 16.5 triệu ồng/năm và 19.5 triệu ồu ồng/nquí nhóm ngành học.

mức jue học phí từ năm 2022-2023 trở về sau có thể tăng theo lộ trình; Trong NăM 2022-2023, ối với chương trình đào tạo ại trà, nhà trường ưa ra pHương Á cho 2 nhóm với mức thu lần lượt 21 triệu ồng/năm ối với nhóm chương trình trình đ tạo trọng điểm và 18 triệu đồng/năm đối với nhóm các chương trình đào tạo khác. Ối với những năm học tiếp theo, nếu có sự thay ổi học phí, nhà trường bảo ảm mức tăng không quá 10% so với năm học trước liền kề, bảo ảm sự y thy hinhk thyhk thyhk thyh thyh hyhhyh thyh vihhyh vihhyh thyh thyh thyh thyh thyh thyh thyh thyh thyh thyh thyh thyh thyh thyh thyh thyh thyh thyh thyh thyh thyh wynh trường.

mức học phí 2021-2022 của trường đh bách khoa, đh đà nẵng ối với chương trình đào tạo ại học ại trà khoảng 11,7 trimảng; chương trình tiên tiến với khóa tuyển sinh 2018, 2019, 2020 và 2021 khoảng 34 triệu đồng/năm; chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao việt – pháp (pfiev) khóa 2020-2021 19 triệu đồng/năm.

Tham khảo: Học phí Trường Đại học Dân lập Yersin Đà Lạt năm 2022 – 2023 là bao nhiêu

theo pgs.ts nguyễn hồng hải, phó hiệu trưởng trường đh bách khoa, năm học 2022-2023 nhà trường sẽ không còn chương trìnhà lại hadch; đồng thời là năm đầu tiên nhà trường chuyển sang tự chủ chi thường xuyên nên mức học phí có sự điều chỉnh. theo đó, một số ngành có mức học phí tăng hơn so với năm ngoái, ngược lại một số ngành có mức giảm; mức tăng/giảm không nhiều.

trong khi đó, các trường thành viên khác của Đh Đà nẵng cũng dự kiến ​​​​tăng học phí nhưng mức tăng không đáng kể. pgs.ts phan cao thọ, hiệu trưởng trường đh sư phạm kỹ thuật, đh đà nẵng cho biết, nghị ịnh 81/2021/nđ-cp có hiệu lực từ n. học phí do ảnh hưởng covid-19. học phí năm 2021-2022 của trường ở mức khoảng 11,7 triệu đồng/năm. hiện trường đang xây dựng mức học phí cho năm học 2022-2023 trình hội đồng nhà trường, cơ bản học phí sẽ tăng, nhưng mưp 10%.</

ối với cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, nGhị ịnh 81/2021/nđ-cp cũng quy ịnh cơ sở giáo dục dân lập, tưc ược ược quyền chủng xây dacum thá t thác thác thác thác thác thác thác thác thác thác thác thác thác thác thác thác thác thác thác thác thác thác thác thác thác thác thác thác thác thác thác ghácvy thác. vụ khác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (trừch vụ do nhà nước ịnh giá) bảo ảm bù ắp chi pHí và cr tích lũy hộp lý, có trachiệm công khai, gi ost học pHí, giá cád định. Ồng Thời, Có trach nhiệm thuyết minh chi pHí Giáo dục, mức thu học phí hằng năm, toàn khóa học ối với cơ sở giáo dục ạ; hằng năm không qua 15% đối với đào tạo đạ).

Theo GHI NHậN, NăM HọC 2021-2022, MứC HọC PHÍ TạI TRườNG ạI HọC DUY TâN ốI VớI CHươNG TRINH TRONG NướC DAO ộNG 9.44 TRIệU – 11.52 TRIệU ồNG/1 HọC Kỳ; chương trình tài năng 11.52 triệu đồng/học kỳ; chương trình tiên tiến và quốc tế 12.8 triệu đồng – 13.120 triệu đồng/học kỳ; DượC sĩ ại học 16,48 triệu ồng/học kỳ, and đa khoa, răng – hàm – mặt 32 triệu ồng/học kỳ … trường ại học đông to xây dựng mức học pHí theo tín chỉ, mỗi tín giá học phí là 550,000 đồng tương đương với 8.8 triệu đồng/kỳ và ổn định cho toàn khóa học.

Đến thời điểm này, các cơ sở giáo dục đại học dân lập vẫn chưa công bố mức học phí năm học 2022-2023. tuy nhiên, thạc sĩ ỗ anh tuấn, trưởng pHòng tuyển Sinh, trường ại học đông a cho biết, chủng trương chung của nhà trường là không tăng học phín, nếUcócco. song song đó, nhà trường vẫn có các chính sách học bổng hỗ trợ sinh viên nhằm chia sẻ những khó khăn về tài chính. lãnh ạo các trường ại học trên ịa bàn thành phố cũng cho hay, sẽ công khai chi phí đào tạo, mức thu học phí và khoản thu dịch vụ khác khiụ có th.

ngỌc hÀ

Tham khảo: Ngành kỹ thuật phần mềm là học về cái gì? Ra trường làm gì?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button