Trường Đại Học Trà Vinh Tuyển Sinh 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

– Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của  . Ban tuyển sinh  trường tổ chức tuyển sinh đại học hệ chính quy với những ngành nghề  sau:

1. Các Ngành tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp môn xét tuyển  

Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển
I. Hệ cao đẳng
Giáo dục mầm non 5140201 M00, M01, M02
II. Hệ đại học
Giáo dục Mầm non 7140201 M00, M01, M02
Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, D14
Sư phạm Tiếng Khmer 7140226 C00, C20, D14, D15
Giáo dục Tiểu học 7140202 A00, A01, D90, D84
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 7210210 N00
Âm nhạc học 7210201 N00
Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, C01, D01
Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, C01, D01
Tài chính – Ngân hàng 7340201 A00, A01, C01, D01
Kế toán 7340301 A00, A01, C01, D01
Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A00, A01, C01, D01
Quản trị văn phòng 7340406 C00, C04, D01, D14
Luật 7380101 A00, A01, C00, D01
Công nghệ sinh học 7420201 A00, B00, D08, D90
Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, C01, D07
Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng 7510102 A00, A01, C01, D01
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 7510201 A00, A01, C01, D01
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 7510205 A00, A01, C01, D01
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, C01
Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa 7510303 A00, A01, C01
Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 7510401 A00, B00, D07
Kỹ thuật môi trường 7520320 A01, A02, B00, D08
Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, B00, D07, D90
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 A00, A01, C01, D01
Nông nghiệp 7620101 A02, B00, D08, D90
Chăn nuôi 7620105 A02, B00, D08, D90
Nuôi trồng thủy sản 7620301 A02, B00, D08, D90
Thú y 7640101 A02, B00, B08, D90
Hóa dược 7720203 A00, B00, D07
Y khoa 7720101 B00, B08
Dược học 7720201 A00, B00
Điều dưỡng 7720301 B00, B08
Răng – Hàm – Mặt 7720501 B00, B08
Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 A00, B00
Kỹ thuật phục hồi chức năng 7720603 A00, B00
Y tế Công cộng 7720701 A00, B00
Dinh dưỡng 7720401 B00, B08
Y học dự phòng 7720110 B00, B08
Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602 A00, B00
Ngôn ngữ Khmer 7220106 C00, D01, D14
 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam 7220112 C00, D14
Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D09, D14
Ngôn ngữ Pháp 7220203 D01, D09, D14
Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D09, D14
Văn hoá học 7229040 C00, D14
Kinh tế 7310101 A00, A01, C01, D01
Chính trị học 7310201 C00, D01
Quản lý Nhà nước 7310205 C00, C04, D01, D14
Công tác xã hội 7760101 C00, D78, D66, C04
Quản trị khách sạn 7810201 C00, C04, D01, D15
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 C00, C04, D01, D15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 C00, C04, D01, D15
Quản lý thể dục thể thao 7810301 C00, C14, C19, D78
Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00, B00, B02, B08

2. Đối tượng xét tuyển trường đại học Trà Vinh:

-Tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

– Thí  Sinh đã tốt nghiệp thí sinh tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.

– có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

– Đối với người khuyết tật được UBND cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt nhà trường sẽ xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.

– Đạt các yêu cầu sơ tuyển, nếu đăng ký xét tuyển (ĐKXT) hoặc dự thi vào các ngành có quy định sơ tuyển.

3. Phạm vi xét tuyển trường đại học Trà Vinh:

– Trường Đại học Trà Vinh trên phạm vi toàn quốc.

4. Phương thức tuyển sinh xét tuyển trường đại học trà vinh:

Nhà trường xét tuyển theo 3 hình thức sau: – Thi tuyển – Xét tuyển – Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:           

a.xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT quốc gia:

– Trường sử dụng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định.

b.xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT:

– Xét Điểm trung bình chung (điểm tổng kết cả năm học lớp 12) của từng môn học trong tổ hợp môn phải đạt từ 6,0 trở lên đối với trình độ đại học (theo thang điểm 10).

c. phối hợp giữa xét tuyển với thi năng khiếu:

– Đối với những thí sinh sử dụng điểm thi của các môn văn hóa là kết quả của kỳ thi THPT quốc gia thì ngưỡng đảm bảo chất lượng được áp dụng theo phương thức 1.

– Đối với những thí sinh sử dụng điểm thi của các môn văn hóa là kết quả học tập THPT thì ngưỡng đảm bảo chất lượng được áp dụng theo phương thức 2.

6. Các thông tin cần thiết khác  trường đại học Trà Vinh:

Thông tin ngành, mã trường, mã ngành và tổ hợp xét tuyển: thí sinh Xem bảng ở mục 1 Thông tin về quy định điểm xét tuyển giữa các tổ hợp:

– Khi xét tuyển nhà trường sẽ xét theo từng ngành, theo từng tổ hợp môn, lấy điểm từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu.

– Điểm trúng tuyển được xây dựng dựa trên các tiêu chí:

– chỉ tiêu của ngành và số thí sinh được tuyển thẳng

– số lượng hồ sơ thí sinh nộp vào trường và điểm xét tuyển của thí sinh

– Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo

Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:

Điều kiện 1:

– Đối với Ngành Sư phạm ngữ văn, Ngôn ngữ Khmer, Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam, Luật, Quản trị văn phòng, Chính trị học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa học và  Công tác xã hội thì nhà trường xét ưu tiên thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao hơn.

– Đối với Ngành Y đa khoa, Răng – Hàm – Mặt, Điều dưỡng: xét ưu tiên thí sinh có điểm môn Sinh học cao hơn.

– Đối với Ngành Xét nghiệm y học, Y tế công cộng, Dược học, Công nghệ kỹ thuật hóa học: xét ưu tiên thí sinh có điểm môn Hóa học cao hơn.

– Đối với Ngành Giáo dục mầm non, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống: xét ưu tiên thí sinh có điểm Năng khiếu cao hơn. Các ngành còn lại: xét ưu tiên thí sinh có điểm môn Toán cao hơn.

Điều kiện 2:

Trong trường hợp vẫn còn thí sinh có điểm bằng nhau, Hội đồng tuyển sinh sẽ xét ưu tiên thí sinh có điểm môn Tiếng Anh cao hơn.

7. Chính sách ưu tiên trường đại học trà vinh:      

– Nhà Trường thực hiện chính sách ưu tiên, khung điểm ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành.

– Trường hợp Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng các đối tượng được quy định trong quy chế tuyển sinh.

– Trường hợp Xét tuyển thẳng học sinh tốt nghiệp trường THPT chuyên các tỉnh, thành phố và trường Thực hành Sư phạm

– Trường Đại học Trà Vinh:

+ Tiêu chí xét tuyển: Năm tốt nghiệp THPT cùng với năm tham gia xét tuyển. Kết quả học tập của cả ba năm học cấp 3 xếp loại học lực đạt loại giỏi trở lên, hạnh kiểm đạt loại tốt.

+ Đối với các ngành đại học, cao đẳng của trường trừ các ngành Y đa khoa, Răng – Hàm – Mặt.

+ Chỉ tiêu xét tuyển: không quá 5% chỉ tiêu dành cho ngành xét tuyển.

8. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển trường đại học trà vinh:

– Theo quy định của Bộ Kế hoạch – Tài chính

Nguyện Vọng 2 Trường Đại Học Trà Vinh Mới Nhất

Thủ Tục Xét Tuyển, Nhập Học, Học phí Trường Đại Học Trà Vinh  

Biên tập: Trần Lê

Bài viết liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *